Användarmöte

9 november 2017, Tekniska museet, Stockholm

KulturITs användarmöte för alla er som arbetar inom ekosystemet eKultur. Höstens användarmöte ska ha fokus Primus.

Välkomna till användarmötet!

Program

Mer information kommer

09.30Kaffe

10.00 Välkomna 

11.30 Lunch (till egen kostnad)

14.30Kaffe

15.45 Uppsummering

16.00  Avslutning

Kontaktperson

Kristina Berg

museikonsulent/museumskonsulent, produktansvarig Minne (minner.no/minnen.se)