KulturPunkt Mobil - stedsformidling/platsförmedling

Hvor er jeg og hva snakkes det om? Hvilke teknologier gir god utendørs stedformidling? Utrede flere gangbare veier for å lede publikum til KulturPunkts innhold enn QR-koder. Prosjektet skal bunne ut i erfaringsbaserte tips til andre organisasjoner så vel som en app for stedsformidling.

Når man tar i bruk digital stedsbasert formidling gir dette mange muligheter. Allikevel er det flere mulige utfordringer som melder seg. Brukerens bevegelsesmetode, hvor objektet er plassert samt hva slags medieinnhold man formidler spiller alle inn på hvilke type teknologier man bør formidle innholdet på.

Vi har tidligere erfaringer med GPS/kart og QR-kode, nå utforsker vi beacons som teknologi. 

Appen ligger nå ute for android og iOS.

Det utarbeides nå et beste praksis-dokument.