Langsiktig plan 2017 - 2020

KulturIT har på oppdrag av Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for fellesløsningene som inngår i eKultur. Planarbeidet omfattet en bred kartlegging og analyse av museenes behov. Målene er konkretisert og fastsatt som prioriterte tiltak frem til og med 2020.

Årsplaner 2017

Klikk på lenkene under for å se årsplaner for fellesløsningene.

Referansegruppe

For å sikre en bred forankring i museumssektoren har planarbeidet foregått i samarbeid med en referansegruppe bestående av:

 • KulturIT AS v/Jon Birger Østby (leder av referansegruppen) 
 • Anno Museum AS v/Espen Skjærbakken 
 • Jærmuseet v/Berit Bass 
 • Lillehammer museum v/Helge Sognli
 • Museene i Sør-Trøndelag AS v/Sissel Guttormsen
 • Stiftelsen Nordiska museet v/Sven Rentzhog
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Morten Reitan
 • Norges museumsforbund, Seksjon for forskning v/Kristin Øye Gjerde
 • Norges museumsforbund, Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer v/Vibece Salthe
 • Norges museumsforbund, Seksjon for samlingsforvaltning v/Henrik Smith
 • Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv v/Heidi Richardson
 • Norges museumsforbund, Samisk museumslag v/Ellen Bals