Langsiktig plan 2017 - 2020

KulturIT har på oppdrag av Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for fellesløsningene som inngår i eKultur. Planarbeidet omfattet en bred kartlegging og analyse av museenes behov. Målene er konkretisert og fastsatt som prioriterte tiltak frem til og med 2020.

Referansegruppe

For å sikre en bred forankring i museumssektoren har planarbeidet foregått i samarbeid med en referansegruppe bestående av:

 • KulturIT AS v/Jon Birger Østby (leder av referansegruppen) 
 • Anno Museum AS v/Espen Skjærbakken 
 • Jærmuseet v/Berit Bass 
 • Lillehammer museum v/Helge Sognli
 • Museene i Sør-Trøndelag AS v/Sissel Guttormsen
 • Stiftelsen Nordiska museet v/Sven Rentzhog
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Morten Reitan
 • Norges museumsforbund, Seksjon for forskning v/Kristin Øye Gjerde
 • Norges museumsforbund, Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer v/Vibece Salthe
 • Norges museumsforbund, Seksjon for samlingsforvaltning v/Henrik Smith
 • Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv v/Heidi Richardson
 • Norges museumsforbund, Samisk museumslag v/Ellen Bals

Prosjektleder fra KulturIT er Stian Nybru

Overordnet framdriftsplan

2015
Oppstart - Utarbeide rammer for prosjektet og etablere referansegruppe (desember)

2016
Milepæl 1 - Kartlegging klar (ultimo mai)
Milepæl 2 - 1. utkast analyse klar (medio juni)
Milepæl 3 - 2. utkast analyse klar (medio september)
Milepæl 4 - Høringsutkast klar til utsendelse (15. januar 2017)

2017
Milepæl 5 - Høringsfrist 1. mars
Milepæl 6 - Plan ferdigstilt 1. april