Årsplan KulturPunkt 2017

Framdriftsplanen for prioriterte utviklingsoppgaver i KulturPunkt i 2017 gjøres tilgjengelig her. Klikk i søylene for å lese mer om hvert enkelt utviklingsområde og om status underveis.


Delta i diskusjonen!