Primus

Primus Arkeologi

Prosjektet Primus Arkeologi utvikler tillegg til Primus slik at museer smartere kan håndtere og forvalte informasjon fra arkeologiske undersøkelser; fakta om undersøkelsene, undersøkte enheter og saker som finnes ved undersøkelser. Informasjon fra de arkeologiske undersøkelsene kan enkelt importeres til Primus og muliggjør at arkeologisk materiale kan forvaltes på samme måte som annen informasjon ved museet. 

Primus Arkeologi er et samarbeidsprosjekt mellom flere svenske organisasjoner: Bohusläns museum, Hallands kulturhistoriska museum, Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Lödöse museum, Statens maritima museer, Värmlands museum og Västarvet.

Importmodulen er testet siden våren 2015 og en webside for felles data om for eksempel undersøkelser, undersøkte enheter, arkeologer og arkeologisk terminologi åpnes i løpet av høsten 2015. Utviklingen i Primus fortsetter utover høsten og vinteren. Forbedringer for arkeologi lanseres i løpet av 2015 i Primus 6.

Primus bygning FDV-modul

Primus bygning FDV-modul utvikles som system for forvaltning, drift og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger i samarbeid med fagmiljøet. Målsetningen er et verktøy som gir løpende oversikt over tilstand til støtte i daglig forvaltning, planlegging og prioritering. Løsningen lages i responsivt webgrensesnitt og er sømløst integrert med Primus. 

Pilotversjon var klar våren 2015 med blant annet mulighet til å registrere avvik, lage tilstandsvurderinger og markere skader på bilder. Det er også laget enkel oppgaveflyt. Videreutviklingen omfatter både ny funksjonalitet og designendringer. Pilotversjon ble oppgradert med designendringer i september. I desember kom mulighet til å redigere katalogdataene i webgrensesnittet. Versjon 1.0 ble lansert i juni og utrulling av versjon 1.0 til prosjektmuseene er startet.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Lillehammer museum, Museene i Sør-Trøndelag AS, Anno museum AS, Norsk Folkemuseum, Stiftinga Jærmuseet, Stiftelsen Akershusmuseet - kulturhistorisk kompetansesenter og museer, Stiftinga Sunnmøre Museum, Ryfylkemuseet, Stiftelsen Nordlandsmuseet og Kulturrådet. Prosjektgruppen består av representanter fra museene og KulturIT.


Primus konserveringsmodul

Primus konserveringsmodul er et verktøy for forvaltning av dokumentasjonen som skapes i arbeidet med samlingene. Målsetningen er en modul som gir løpende oversikt over status og tilstand i forvaltning og forebyggende arbeid. Modulen utvikles i samarbeid med fagmiljøet i et responsivt webgrensesnitt og sømløst integrert med Primus. 

Pilotversjon var klar våren 2015 med blant annet mulighet til å registrere behandlinger og analyser, samt lage tilstandsvurderinger med behandlingsforslag. Det er også laget enkel oppgaveflyt. Videreutviklingen omfatter både nye funksjoner og designendringer. Pilotversjon ble oppgradert med designendringer i september. I desember kom mulighet til å redigere katalogdataene i webgrensesnittet. Versjon 1.0 ble lansert i juni og utrulling av versjon 1.0 til prosjektmuseene er startet.

Prosjektgruppen består av representanter fra Stiftelsen Norsk Teknisk museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Stiftelsen Bergen bymuseum, Norsk Folkemuseum og KulturIT. Prosjektet er finansiert av Kulturrådet.