Nyhetsbrev tredje kvartal 2021

Pandemien har tydeliggjort verdien i kunnskap og kommunikasjon på nett.

Da museumsdørene stengte våren 2020, var mer enn 300 samlinger fortsatt tilgjengelige på DigitaltMuseum. 

Nå fortsetter digitaliseringsløftet! Flere samlinger skal digitaliseres – og forskes i, og kunnskap skal formidles ut til nye målgrupper. 

Det er med glede vi kan informere om at satsninger på slike områder vil prege utviklingen av KulturITs løsninger for sektoren videre, med tilskudd fra Kulturrådet. Det ble klart tidligere denne uken. Spesielt gledelig er det at Kulturrådet gir tilskudd til DigitaltMuseum som forskningsportal. Vi ser fram til å dele flere detaljer om prosjektene med dere i tiden som kommer. 

KulturITs løsninger er koblet sammen og inngår i helheten eKultur.

Fra forvaltning til formidling skal eKultur-løsningene legge til rette for viktige digitale oppgaver for museene, nå og i årene fremover.

God museumshøst!

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Andre nyheter

Universitetsmuseet i Bergen på DigitaltMuseum

Universitetsmuseet i Bergens samlinger ble publisert på DigitaltMuseum i september og inkluderer mer enn 400 000 objekter.

– Det er en stor glede å endelig kunne slippe denne nyheten, sier direktør ved museet, Henrik von Achen, i en artikkel på museets nettsider.

Se samlingene på DigitaltMuseum


Minneinnsamlinger under koronapandemien

Både i Norge og Sverige har folkets koronaminner blitt samlet inn under pandemien, med løsningen Minne. Sverige passerte nylig 10 000 innsamlede minner i ulike innsamlinger, av verdi i både forskning og formidling. Samlingen av koronaminner er blitt trukket frem i den svenske Riksdagen som et viktig tidsdokument med verdi for forskning. Les mer på Nordiska museets nettsider


Digital formidling i aktuelle utstillinger

Utstillingen Tidsrom ved Norsk folkemuseum er én av flere aktuelle utstillinger som bruker Kulturio Pro som verktøy til formidling på publikumsskjermer. Mye av innholdet er dessuten videreført i en publikumsapp. Se nettversjon her.

 Vil du vite mer om mulighetene i Kulturio og KulturPunkt?