Nyhetsbrev tredje kvartalet 2021

Pandemin har med all tydlighet visat värdet av kunskap och kommunikation på webben.

Då dörrarna till museerna stängde våren 2020 var mer än 300 samlingar fortfarande tillgängliga på DigitaltMuseum.

Nu fortsätter digitaliseringslyftet! Fler samlingar ska digitaliseras – och forskas på - och kunskap ska förmedlas till nya målgrupper.

Det är med glädje vi kan informera om att satsningar på dessa områden kommer att prägla utvecklingen av KulturITs tjänster för sektorn framöver, med bidrag från det Norska Kulturrådet. Detta blev klart tidigare i veckan. Speciellt glädjande är det att Kulturrådet beviljat medel till att utveckla DigitaltMuseum som forskningsportal. Vi ser framemot att dela fler detaljer om projekten med er under den kommande tiden.

KulturITs tjänster är sammankopplade och ingår i helheten eKultur. Från förvaltning till förmedling skall eKultur-tjänsterna underlätta arbetet med viktiga digitala uppgifter för museerna, nu och under de kommande åren.

God museihöst!

                                                                   Lewi Nordby, chef för KulturIT

Andra nyheter

Universitetsmuseet i Bergen på DigitaltMuseum

Universitetsmuseet i Bergens samlingar publicerades på DigitaltMuseum i september och innehåller mer än 400 000 objekt.

– Det är en stor glädje att äntligen kunna dela den här nyheten, säger museichef Henrik von Achen, i en artikel på museets webbsidor.

Se samlingarna på DigitaltMuseum


Minnesinnsamlingar under koronapandemin

Både i Norge och Sverige har folkets corona-minnen samlats in under pandemin med hjälp av tjänsten Minne. I Sverige passerades nyligen 10 000 insamlade minnen i olika insamlingsprojekt, av värde för både forskning och förmedling. Samlingen av corona-minnen har tagits upp i den svenska Riksdagen som ett viktigt tidsdokument med värde för forskning.

Läs mer på Nordiska museets webbsidor


Digital förmedling i aktuella utställningar

Utställningen Tidsrom på Norsk folkemuseum er en av flera aktuella utställningar som använder Kulturio Pro som verktyg till förmedling på digitala skärmar i utställningen. Mycket av innehållet är dessutom tillgängligt i en app för besökare. Se webbversionen här.

Vill du veta mer om möjligheterna i Kulturio och KulturPunkt?