Användarmöte

23 mars 2017, Nordiska museet, Stockholm

Välkomna till vårens användarmöte för alla er som arbetar inom ekosystemet eKultur. Vårens användarmöte ska handla om eKulturs långsiktiga planer, årets produktsplaner, support och Digitaltmuseum.

KulturITs långsiktiga plan 2017-2020 har tagits fram på beställning av det norska Kulturrådet och bygger på inspel från norska och svenska museer. Vi vill nu informera om läget så här långt och välkomnar samtidigt nya inspel från er.

Vår avdelningschef för support, Maria Neijman, berättar om hur de arbetar och presenterar de senaste förstärkningarna av support.

Efter lunch sätter vi fokus på DigitaltMuseum och planerna för vidare utveckling. Vi hoppas på era inspel om hur vi kan göra sökningen mer flexibel och robust, och hur vi kan göra sökresultat och sortering mer relevant. Vi vill också gärna ha era förslag och synpunkter på hur vi kan göra DigitaltMuseum till ett bättre redaktionellt verktyg.

Vi avslutar med att presentera årets planering för eKulturs fem produkter/verktyg (Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och Minne).

Vi hoppas ni har tid och möjlighet att komma på användarmötet där ni kan träffa kollegor och samtidigt hjälpa oss att göra eKultur bättre.

Välkomna till användarmötet!

Program

09.30 Kaffe

10.00 Välkomna / Lewi Nordby

10.15 Information om den långsiktiga planen 2017-2020 v/  Kristina Berg och Marit Kjeksrud Amundsen

11.30 Lunch (till egen kostnad)

12.30 Information om support / Maria Neijman

13.00 DigitaltMuseum / Espen Nordenhaug

14.00  DigitaltMuseum workshop i grupper med kaffe och kaka 

14.30 DigitaltMuseum uppsummering

15.00 eKulturs planer 2017 / Kristina Berg och Marit Kjeksrud Amundsen

15.45 Uppsummering

16.00  Avslutning

Anmälan - O.S.A. senast 17 mars

Kontaktperson

Kristina Berg

Kristina Berg

Avdelningen för fackkunskap/Museiavdelningen, Sverige