Brukermøter

KulturIT involverer brukerne av eKultur-løsningene blant annet med ulike brukermøter gjennom året.

Første halvår pleier vi å avholde brukermøter med fokus på hver enkelt løsning. På høsten gjennomfører vi et felles eKulturseminar for alle brukere av fellesløsningene i eKultur.

Informasjon om brukermøter i 2022 kommer.