(Foto/Photo)

DigitaltMuseum

gir tilgang til over seks millioner objekter fra flere hundre samlinger i Norge og Sverige.

Museenes samlinger er tilgjengelig for alle. Du kan utforske, dele og ha dialog om kunst- og kulturarv. Samlingene kan benyttes til studier, undervisning, artikler, slektsforskning med mer.

Museene får en egen nettside der de kan presentere institusjonen og samlingene sine. De kan velge hvilke opplysninger som skal publiseres for hver enkel objekttype. Objektene kan representeres med ett eller flere bilder og tilhørende informasjon.

Museene velger selv hvilke objekter som skal publiseres. I tillegg til gjenstander, fotografier og bygninger, kan også film og lydklipp publiseres. Det finnes et eget oppsett for kunst. Utstillinger og mapper kan publiseres for å se sammenhenger, og øke forståelsen innen et tema. Det er også mulig å løfte frem enkeltobjekter fra en tidsperiode, slik at disse får ekstra oppmerksomhet.

KulturIT oppfordrer til å legge inn CC-lisenser på de publiserte postene. Dette synliggjøres på DigitaltMuseum, slik at det er tydelig hva slags bruk av bildet som er tillatt. DigitaltMuseum har også en bestillingsfunksjon for de som ønsker dette. Ved å legge på kartkoordinater blir det mulig å plassere objektet på et kart.

Publiserte poster blir også tilgjengelig i et API. Dermed kan museet eller andre interesserte kan lage egne presentasjoner av dette. Informasjonen hentes også av Kulturrådet. Dette bidrar til å  gjøre det tilgjengelig for søk gjennom Europeana.

I 2020 hadde nettstedet nesten 8,5 millioner besøk.

A/S Vinmonopolets utsalg på hjørnet av Storgata og Ebbellsgate i Oslo. Kø. Polkø. 1930-tallet. (Foto/Photo)

DigitaltMuseum gir tilgang til:

  • 3,7 millioner fotografier​
  • 2,1 millioner gjenstander
  • Mer enn 150 000kunst- og designobjekter
  • 15 000 arkitektur og bygninger
  • Tusenvis av utstillinger, fortellinger og artikler

DigitaltMuseum for publikum

Du kan søke i alle samlingene, samle og dele i mapper, kommentere innhold og bestille bilder.

Tilbakemelding fra publikum kan være uvurderlige. Mange museer går aktivt ut og ber om innspill og kommentarer på gjenstandsnivå. Ved å åpne opp for innspill kan museet få verdifulle opplysninger eller gode og morsomme informasjon. Personer og steder på bilder er svært populært. DigitaltMuseum et godt eksempel på crowdsourcing. Det vil si at man lar kollektiv kunnskap komme institusjonene til gode.

Søk i objektene

Nettstedet har et søkefelt, som gjør det enklere å finne frem i mengden. Det er mulig å søke i alt, eller avgrense innenfor type, sted, tid, museum og lisens. Gjennom integreringen med KulturNav får du treff på personer og objekter som har en relasjon til disse. Det gjøres av fagpersoner som grupperer objekter innenfor ulike temaer i «mapper».

Følg med på utviklingen