Rockheim Hall of Fame (Foto/Photo)

Kulturio

En plattform for utveksling av kulturinnhold til besøkende av utstillinger og brukere av digitale guider

Fleksibel formidling

KulturPunkt er et fleksibelt formidlingssystem som lar museene formidle til publikum både på egne enheter (mobil, nettbrett, pc) og gjennom digitale kiosker i utstillinger.

Innholdet kan gjenbrukes på begge steder slik at du for eksempel kan lage et undervisningsopplegg med for- og etterarbeid hvor elever har tilgang til deler av utstillingen med egne telefoner. 

Et kulturpunkt er et informasjonspunkt og kan eksempelvis være en gjenstand, bygning eller person knyttet til et geografisk sted. Punktet kan beskrives med innhold som tekst, lyd, film, bilder og/eller lenker til andre kilder. Dette gjør det fleksibelt å bygge innhold tilpasset den utstillingen eller den konteksten punktet er en del av.

Et kulturpunkt kan enten vises alene eller sammen med flere som en del av en liste, på et kart, som en del av en tur eller et tema. Det gjør at det er fleksibelt å tilpasse løsningen på museet. Gjennom kulturpunktene kan publikum få tilgang til kunnskap som beriker museumsopplevelsen.

KulturPunkt - illustrasjon (Foto/Photo)

KulturPunkt

KulturPunkt lar publikum finne innhold om kulturelle steder i sin nærhet.

 (Foto/Photo)

Kulturio Kiosk

Lar museene supplere utstillinger med dybdeinformasjon via fastmonterte touchskjermer.

Rockheim Hall of Fame (Foto/Photo)

Kulturio Pro

Skreddersy utstillingsopplevelser med et hav av muligheter

Drift og administrasjon

Et webbasert administrasjonsgrensesnitt tilrettelegger for innlegging og redigering av innhold i KulturPunkt.

Vi tror på at museene skal kunne fokusere på god formidling. Gjennom KulturPunkt har man en unik mulighet til å fokusere fullt og helt på innholdet og overlate drift av database til KulturIT.

API

Det er mulig å kun bruke administrasjonsverktøyet til KulturPunkt og selv lage presentasjonslagene. KulturPunkt kommer med et eget API som man kan få tilgang til for å hente informasjonen.

Følg med på utviklingen