(Foto/Photo)

KulturNav

er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner.

Verktøyet effektiviserer arbeidet med å skape og forvalte metadata gjennom samarbeid på tvers. Dette er intet mindre enn en revolusjon i samlingsforvaltningen!

Et verktøy for å rydde

Gjennom KulturNav kan man velge å bygge sine egne lister over for eksempel personer, en kan samarbeide med andre om felles lister eller velge å bruke eksisterende lister. Ved å bruke sammenkoblede lister så får en objekter automatisk knyttet sammen på tvers på nivåer og språk.

KulturNav støtter mange språk for eksempel minoritetsspråk og de nordiske språkene. Dialekter kan også håndteres. Datamaskinene forstår at materialtypen «bjerk» og «bjørk» er det samme, men ikke det samme som artisten «Bjørk».

Datagrunnlaget er bygget opp gjennom en årrekke, ofte av folk som meg, midlertidig ansatte kunsthistorikere uten teknisk bakgrunn. Vi skrev birk hvis det stod birk i protokollen, bjerk hvis det stod bjerk og bjørk hvis det stod bjørk. Dersom noen ville vite hvor mange stoler med bjørk som materiale det var i samlingen, søkte vi på stol, armstol, lenestol, bjørk, birk og bjerk og så la vi sammen og trakk fra. Noen ganger søkte vi på %stol og %rk og trakk fra pilstoler og litt av hver annet.

Bård Bie Larsen, Kulturrådet

KulturNav håndterer ulike typer metadata:

  • Aktører: Personer og organisasjoner som har en rolle i kulturarven.
  • Navngitt objekt: Objekter som eksempelvis fartøy og bygninger.
  • Termer: Begreper som brukes som benevning eller emneord for eksempelvis aktiviteter, farger, teknikker eller materialtyper.
  • Sted: Fra lokale plasser og stedsnavn til offisielle stedsnavn.
  • Tidsintervall: Historiske hendelser og tidsperioder.

Data kan lenke og hente inn standarder og gode autoritetslister til KulturNav. Det er mulig å lenke informasjon internt i KulturNav, samt eksternt mot eksisterende etablerte ressurser på internett. 
Dermed blir det en maskinlesbar kobling mellom poster i KulturNav og lenker mot for eksempel Wikidata og Wikipedia.
Er det allerede gode definerte terminologier i andre systemer kan denne informasjonen i mange sammenhenger leses inn til KulturNav. Som håndterer en levende kobling tilbake til kilden.
Disse ressursene kan benyttes ved katalogisering i brukerens system på samme måte som all annen informasjon i systemet.

Åpne data, felles forvaltning og samarbeid

KulturNav inneholder åpne lisensierte data som er tilgjengelig for alle.

Publisert informasjon kommuniseres som lenkede åpne data. Informasjonen er lisensiert på postnivå og lisensene styrer hvordan dataene kan benyttes. Lisens settes av forvalter av datasettet.

Brukere kan se og søke i publiserte data, men det er kun innloggede brukere som kan skape og endre data i lister de har tilgang til å arbeide i.
Alle som er innlogget kan hjelpe til å forbedre listene gjennom å legge inn forslag som kan godkjennes (eller avslås) av de som forvalter listen.
Kun de som har tilgang kan endre i brukerens lister, slikt kan selv velge hvordan disse skal videreutvikles. Det gjør også at en liste kan forvaltes av flere institusjoner også utenfor sektoren som muliggjør samarbeid på tvers i å bygge opp og forvalte metadata.

Integrasjon med andre systemer

KulturNav er åpen for integrasjon. Informasjonen kan leses inn og brukes i ditt samlingsforvaltningssystem i tillegg til listene fra egen database.
I Primus er funksjonen innebygd for å abonnere på listene fra KulturNav samt søke fram og hente spesielle autoritetsposter. Andre systemer kan integreres via et API eller gjennom å lese inn informasjon som eksporteres fra KulturNav.
I tillegg publiseres innhold fra KulturNav på DigitaltMuseum hvor KulturNavs informasjon er relatert til museumsobjekter.

Informasjonen er lagret i "skyen"

All informasjon som legges inn lagres i ”skyen” som driftes og eies av KulturIT. Det vil si at listene alltid er tilgjengelige. Listene som lagres i tjenesten eies av den organisasjonen som forvalter dem og som har ansvar for at informasjonen er korrekt og følger lovgivning

Følg med på utviklingen

Løsningen er under kontinuerlig utvikling. I dag er KulturNav1.9.10i drift.