(Foto/Photo)

Minne

gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

Minne er en teknisk plattform for å samle inn og håndtere innsamlede data og historier. Det langsiktige og overgripende strategiske målet er å gjøre Minne til en generell plattform for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av immateriell kulturarv. Den skal kunne benyttes for å bygge løsninger for museer og andre kulturarvsinstitusjoner både i Sverige og Norge.

Besøk Minne

Ta Minne i bruk

Vi har gjort det enkelt for museene å etablere nye innsamlingsprosjekter og enkelt for publikum som vil dele sine minner. Nå håper vi at flere museer tar Minner i bruk. Jo flere som blir med, jo bedre står vi rustet til å levere en god fellesløsning for innsamling av personlige historier. 

Ta kontakt med support@kulturit.no for å høre hvordan museet kan gjøre nye innsamlinger eller formidle tidligere innsamlede minner. Sett "Minne" i emnefeltet til eposten.

Om prosjektet

Prosjektet startet i 2015 og ble til å begynne med finansiert av Nordiska museet, som sammen med KulturIT driver utviklingen. Det svenske webgrensesnittet minnen.se ble lansert i mai 2015. Våren 2016 ble samarbeidet utvidet med Stiftelsen Norsk Folkemuseum og tilsvarende norsk webgrensesnitt minner.no ble lansert høsten 2016. Den videre utviklingen med utvidet funksjonalitet gjøres i fellesskap.