Om KulturIT

KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene.

KulturIT er et IT-selskap av og for kultursektoren

KulturIT brenner for å gjøre kultursektoren bedre. Det gjør vi gjennom å utvikle, drifte og vedlikeholde felles IT-systemer for museene og andre kulturarvsinstitusjoner. 

Løsninger og tjenestene fra KulturIT bidrar til digitaliseringen av samlingsforvaltning, formidling og til tilrettelegging av samlinger for forskning.

Felles eKultur-løsninger sørger for bredde i digitaliseringsløftet

Det oppstår spennende møter der kultur og teknologi møtes. En har bare sett begynnelsen på hva som er mulig å utrette. Gjennom å satse på fellesløsninger kommer utviklingen alle museer og kulturinstitusjoner til gode.

Økosystemet av digitale løsninger som KulturIT utvikler i sektoren, kaller vi eKultur.

Et sentralt mål ved gjennomføring av museumsreformen og etableringen av det statlige museumsnettverket var å styrke samhandling og arbeidsdeling mellom museene. Arbeidet med felles nasjonale IT-løsninger er et godt eksempel på dette. Kollektivt bidrar museene med kompetanse og ressurser slik at de mindre også kan ta del i den videre utviklingen. De større institusjonene bør ikke kjøre egne løp, men ta sin del av et felles ansvar

Jon Birger Østby, leder av referansegruppe for langsiktigplan 2020 - Norge og tidligere direktør for Norsk Folkemuseum og ABM-utvikling samt tidligere styremedlem i KulturIT

Politisk ønsket samarbeid

KulturIT samarbeider med store deler av museums-Norge og flere av museene i Sverige. Per i dag er mer enn 300 museer og samlinger publisert på DigitaltMuseum, og navnet Primus er i stor grad synonymt med samlingsforvaltning her i landet. 

I tillegg er KulturNav åpent tilgjengelig for alle, og mer enn 40 organisasjoner forvalter datasett her som bidrar til felles terminologi.  

I tillegg til svært godt samarbeid med museene, er Norsk Kulturråd en av KulturIT sine gode rådgivere. Sammen kan vi være i forkant av trender og nyutvikling, og oppfylle gjeldende politiske vedtak. 

I 2015 utlyste Norsk Kulturråd utviklingsmidler for museumssektoren blant annet gjennom programmet «Digital utvikling; fellesløsninger, økt kvalitet og rikere opplevelser». Her ble fellesløsningene som KulturIT og museumssektoren samarbeider tett om trukket frem som prioritet. KulturIT er stolte av at fellesløsningene er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Prosjekter knyttet til digitale fellesløsninger som KulturNAV, Digitalt museum, […] og Primus, og som kan bidra til å heve kvaliteten på store deler av museenes databaser, vil prioriteres.

Fra Norsk Kulturrådets utlysningstekst 2015

Slik arbeider vi

For å få best mulig løsninger for sektoren, jobber KulturIT med grunnlag i god dialog med brukerne, teknologisk utvikling, samt nasjonale føringer og råd fra Kulturrådet. 

Vi arbeider med videreutvikling av eksisterende produkter og med nyskapende prosjekter som bidrar ytterligere til sektorens digitaliseringsløft. KulturIT fokuserer på dialog med brukerne via kanaler som brukerforum, brukermøter og referansegrupper.  

Sammen med museene skaper vi felles digitale løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner. Langsiktig drift og utvikling av løsningene er en nødvendig forutsetning for at museene skal lykkes med den digitale satsingen.

Lewi Nordby, Direktør

Historikk

KulturIT ANS ble etablert av Norsk Folkemuseum og Maihaugen i samråd med ABM-utvikling i 2007. Selskapet foretok i 2015 en selskapsomdanning og KulturIT AS ble etablert 12. februar. Aksjeselskapet er en direkte videreføring av det ansvarlige selskapet.

Se eiere og styre i KulturIT

Lewi Nordby har vært direktør for KulturIT siden 2007.

KulturIT har ansatte i Sverige og Norge og driver utbredt samarbeid i begge land.