(Foto/Photo)

Primus

er et samlingsforvaltningssystem for museer og andre kulturarvsinstitusjoner

Det er et helhetlig system som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus brukes i dag av ca. 200 museer og kulturarvsinstitusjoner i Norge og Sverige.

Forskjellige typer samlinger

Primus kan håndtere store, små og varierende samlinger.
Objekttypene, gjenstand, kunst, fotografi, bygning, arkitektur og design har en egen modul for registrering. Du kan søke spesifikt innen hver enkelt modul i tillegg til hele samlingen. 

Det er administrative moduler for dokumentasjon av samlingsprosesser som aksesjon, utlån, utstillinger, samt plassering og magasinhåndtering.
Gjennom administrasjonsmodulene kan man redigere listene, gi roller og gjøre lokale systeminnstillinger.
Primus har navn- og stedsmoduler hvor informasjon kan knyttes til objektene på mange ulike måter. Navn- og stedsposter kan også hentes fra KulturNav. 

I Primus kan du lage og dele mapper som inneholder ulike typer objekter. Via mappene finnes muligheten til å redigere mange objekter på en gang, metaoperasjoner. Andre sentrale funksjoner er masseinnlegginger av bilder, mulighet til å skrive ut og lese strekkoder, samt skreddersy og ta ut ulike type rapporter.

Utvalgte deler av informasjonen om objektene kan gjøres tilgjengelig for publikum på DigitaltMuseum og via API.

Hold deg oppdatert

På KulturITs brukerportal finnes det brukerveiledninger. Versjonshistorikken gir en oversikt over de forskjellige versjonene av Primus. 

Utvikling

Det er kontinuerlig utvikling av Primus og denne skjer i tett samarbeid med brukerne. 

Primus inngår sammen med DigitaltMuseum, KulturNav og Kulturio i museenes økosystem. Det er en teknisk infrastruktur som gjør at flere ulike systemer kommuniserer til en helhet som gjør arbeidet med samlingene enklere og mer effektivt.

SPECTRUM Compliant

SPECTRUM er en standard for samlingsforvaltning som beskriver retningslinjer for vanlige arbeidsoppgaver i museene.
Den skal sikre en faglig og mer konsistent praksis. Både i de enkelte museene og på tvers av institusjonene. 

I tråd med Kulturrådets ønsker om en felles standard for samlingsforvaltning i museene er KulturIT SPECTRUM-partner og Primus ble godkjent som SPECTRUM compliant i 2017.

Utviklingsplan 2021