eKultur

KulturIT tilbyr eKultur - et samarbeidsprosjekt med fem løsninger som kan brukes hver for seg eller i kombinasjoner.

Fellesløsninger

Sammen med museene skaper KulturIT fellesløsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner. Langsiktig drift og utvikling av løsningene er en nødvendig forutsetning for at museene skal lykkes med den digitale satsingen.

Gode opplevelser både for publikum og brukere

Systemene Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, Minne og Kulturio inngår i felles økosystem for museene og andre kulturinstitusjoner. Formålet med økosystemet er å utveksle data på tvers av systemene for å effektivisere arbeidet for brukerne av de ulike systemene og for å gi sluttbrukerne/publikum en så god opplevelse som mulig.

Primus

Museenes samlingsforvaltningssystem

DigitaltMuseum

Døgnåpen tilgang til 300 museer i Norge og Sverige

KulturNav

Storsatsning på økt datakvalitet

Kulturio

Utveksling av innhold i utstillinger og digitale guider

Minne

Innsamling av kulturminner fra publikum