Utvikling

I 2018 ga Kulturrådet midler til prosjektet Videreutvikling eKultur 2019-2021. Prosjektet sikrer gjennomføring av flere av tiltakene i utviklingsplanen for Primus, KulturNav og DigitaltMuseum. Kulturrådet ga også midler til andre prosjekter som gir utvikling i eKultur, blant annet i Minner. Prosjektstøtten gir positive ringvirkninger også for Kulturio. Alle løsningene i eKultur videreutvikles også gjennom ulike samarbeid med museene.

I løpet av 2021 vil de planlagte tiltakene i Videreutvikling eKultur 2019-2021 ferdigstilles. I Primus vil mer funksjonalitet bli tilgjengelig i PrimusWeb og Primus vil få støtte for Spectrum 5. KulturNav går over i ordinær forvaltning og vedlikehold løp med støtte til museene for å sikre en god forvaltning av felles metadata. DigitaltMuseum vil bli tettere integrert med andre løsninger i eKultur som KulturNav, Minne og Kulturio. I tillegg legges det til rette for å støtte flere språk. Kulturio vil få en ny, felles adminklient og KulturPunkt kiosk avvikles i løpet av året og erstattes av Kulturio Kiosk. Prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon» bidrar til å realisere ny funksjonalitet i Minne. 

Hovedprioriteringene følger intensjonene fra den langsiktige utviklingsplanen og prosjektmidlene fra Kulturrådet i tillegg til prosjektfinansiering fra enkelte museer. Alle systemene får i tillegg løpende teknisk vedlikehold, slik at drift og sikkerhet ivaretas. Gode innspill fra brukerne og stadig nye teknologiske muligheter spiller også inn når vi gjør våre årlige revideringer av planene for eKultur.