Årsplaner 2019

De viktigste målene for utvikling av eKultur de nærmeste årene er formulert i vår langsiktige plan for utvikling 2017-2020. Med utgangspunkt i denne planen gjør vi årlige prioriteringer for de ulike produktene. Her kan du lese mer om hva som blir viktig i 2019.

Planer 2019

I 2018 ga Kulturrådet midler til prosjektet Videreutvikling eKultur 2019-2021. Prosjektet sikrer gjennomføring av flere av tiltakene i den langsiktige planen for Primus, KulturNav og DigitaltMuseum. Kulturrådet ga også midler til andre prosjekter som gir utvikling i eKultur, blant annet i Minner. Prosjektstøtten gir positive ringvirkninger også for KulturPunkt. Alle løsningene i eKultur videreutvikles også gjennom ulike samarbeid med museene.

Det er mye spennende som skal skje i 2019. Primus blir videreutviklet for å støtte den nye versjon 5 av Spectrum. Vi benytter anledningen til å gi bedre støtte for ulike arbeidsmetoder i PrimusWeb. DigitaltMuseum skal bli flinkere til å skjønne hva brukerne leter etter. Vi ser også videre på maskinell tolkning og tagging av motiver.  I KulturNav skal vi tydeliggjøre ansvar for ulike datasett og bidra til mer bruk av dataene i eKultur. Systemutviklingen vil sikre flere integrasjoner, blant annet med koblinger til Gettys Art & Architecture Thesaurus. KulturPunkt på mobil og nett blir revitalisert i løpet av våren. Vi bruker ny teknologi og gir KulturPunkt Mobil nytt design. Mange museer er på vei inn i Minner. Vi legger til rette for dette og sørger for at det er tydelig hvem som står bak de ulike innsamlingsprosjektene. 

Hovedprioriteringene følger intensjonene fra den langsiktige utviklingsplanen og prosjektmidlene fra Kulturrådet. Alle systemene får i tillegg løpende teknisk vedlikehold, slik at drift og sikkerhet ivaretas. Gode innspill fra brukerne og stadig nye teknologiske muligheter spiller også inn når vi gjør våre årlige revideringer av planene for eKultur. 

Klikk på lenkene under for å se nærmere på årsplanene for de ulike fellesløsningene:

Grunnlaget for årsplaner og prosjekter ligger i den langsiktige planen for utvikling av eKultur. Det publiserte dokumentet finner du via denne lenken: