Brukermøte Museum24 2021

Vi inviterer til nettbasert brukermøte i Museum24, 25. mars 2021. Vi deler dagen i to seanser. Første halvdel passer for deg som har liten eller ingen kjennskap til Museum24. I andre halvdel går vi mer i detaljer på funksjonalitet og vi ser på veien videre i lys av en gjennomført brukerundersøkelse.

Om Museum24

Museum24 har siden 2016 vært museenes samarbeid om utvikling av en felles webplattform. Løsningen har i dag i overkant av 120 publiserte nettsteder. 

Program del 1

Kl. 10 - kl. 12

  • Innføring i Museum24. Seansen passer for de som har liten eller ingen kjennskap til Museum24​
  • Museum24 i eKultur. Gjenbruk av data fra øvrige løsninger

Program del 2

Kl. 13 - kl. 15

  • Avansert funksjonalitet. Herunder alternative presentasjoner av artikler, "long reads" og gjennomgang av diverse innholdsmoduler
  • Bakgrunn og funn fra gjennomført brukerundersøkelse. Vi ser på veien videre for Museum24​

Det legges ikke opp til at brukermøtet blir tilgjengelig for avspilling i etterkant. Presentasjonene fra møtet vil bli gjort tilgjengelig på https://forum.ekultur.org/ i etterkant.

Ta kontakt med support på e-post: support@kulturit.org, eller telefon +47 909 93 000 dersom du har spørsmål om tilgang til møtet