eKulturseminaret i 2020

På bakgrunn av koronasituasjonen vil det bli tatt en avgjørelse over sommeren på om og eventuelt når eKulturseminaret 2020 skal gjennomføres.

Sara Kayser

Sara Kayser

Avdelningen för fackkunskap, Sverige
Anissa L. Naguib-Eriksen

Anissa L. Naguib-Eriksen

Fagavdelingen