Brukermøter

KulturIT inviterer brukerne av eKulturløsningene til ulike møter gjennom året. Første halvår gjennomfører vi brukermøter med fokus på hvert enkelt produkt og på høsten gjennomfører vi et felles eKulturseminar for alle brukere av fellesløsningene.