DigitaltMuseum 2019

DigitaltMuseum skal bli flinkere til å skjønne hva brukerne leter etter. Det blir mulig å se statistikk og kommentarer til egne samlinger og vi ser videre på automatisert, maskinell tolkning og tagging av motiver. Andre halvår legger vi til rette for mer innhold på DigitaltMuseum, fra flere kilder, gjennom bedre API-er.

Første halvår

I første halvdel av 2019 jobber vi primært med tre utviklingstiltak; 1. stavemåter og tolkning av søketermer, 2. implementere ny løsning for statistikk og kommentarer  og visning av dette i samme grensesnitt som editor for artikler og forsider, 3. Indeksering av bilder og påføring av metadata fra bilder til objektsider.

HD-video i DigitaltMuseum

Video opp til HD-kvalitet skal støttes i alle nettlesere på tvers av plattformer. Videokvalitet som blir presentert avhenger av tilgjengelig båndbredde. 

Nye felter i avansert søk

Det skal være mulig å søke i feltene "teknikk" og "klassifikasjon" i avansert søk. Det skal også være mulig å søke på dette i vanlig søk ved å benytte syntaks. I tillegg skal navn (fra navnposter) lenkes til søk på det respektive navnet slik at dette er klikkbart og vil ta brukeren til et navnsøk. 

Synonymer, ordliste og stavemåter

Vi skal implementere støtte for stemming i feltene tittel, emneord og motivemneord slik at disse feltene er mer fleksible for tolkning og potensielt vil gi flere treff til tross for at anvendt søketerm ikke er nøyaktig lik termen som er brukt i objektet. Eksempler på dette er entall/flertall, alternative stavemåter og eventuelt feilstavinger av enkeltord.

Vi skal jobbe med dette mot slutten av første kvartal og implementere løsningen medio april 2019.

Ny løsning for statistikk og kommentarer

Arbeidet med å etablere en ny og mer stabil løsning for statistikk ble påstartet i 2018. Det er nå mulig å hente ut sidevisninger av objekter og sidevisninger av objekttyper via Google Analytics. Vi jobber nå med å gjøre dette tilgjengelig begrenset til data for eier/museum i det samme grensesnittet som benyttes til å forfatte artikler og redigere museenes forsider. Her vil vi også implementere funksjonalitet for å lese, moderere og besvare kommentarer slik at dette kan erstatte dagens DM admin.

Vi jobber med disse utviklingstiltakene mot slutten av første kvartal og i store deler av andre kvartal. Løsningen vil bli tilgjengelig i løpet av mai 2019.

Motivsøk og påføring av motivstikkord

Mange av dem som bruker DigitaltMuseum søker etter bilder og bildemotiver, men ikke alle bilder er registrert med motivbeskrivelser som gir treff. Vi vil la DigitaltMuseum legge til stikkord for bildemotiver basert på maskinell tolkning av bildene. Algoritmer for bildegjenkjenning foreslår stikkord som kan bidra til enklere gjenfinning av motiver. Disse maskinelt frembrakte stikkordene legger vi tilgjengelige i en egen, tydelig markert seksjon på objektsidene. De kan slettes av en administrator på samme måte som vanlige stikkord. Stikkordene kan gjøres tilgjengelig i avansert søk slik at en bruker kan velge å inkludere eller ekskludere dem i et søk. Vi slipper algoritmene løs på DigitaltMusem i andre halvdel av 2018 og er spente på om de vil by på et nyttig supplement til museenes katalogiseringsarbeid.

Vi vil arbeide med denne løsningen og implementere forsøk på utvalgte objekter gjennom andre kvartal 2019.

Andre halvår

Prosjektet Videreutvikling av eKultur 2019-2021 er påstartet med planlegging, men i andre halvdel av 2019 vil vi legge detaljerte planer for gjennomføringen. Vi vil begynne med arbeidet med en ny datamodell for DigitaltMuseum. Dette vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med et nytt API.

Parallelt med dette prosjektet vil vi fortsette med annen utvikling. Sentrale punkter på planen for siste halvdel av 2019 er publisering og visning av innhold fra Minner og KulturPunkt i museenes samlinger på DigitaltMuseum.

Følg med på det som skjer i DigitaltMuseum