DigitaltMuseum 2021

DigitaltMuseum skal tilby flere tematiske innganger til innhold og gi privatpersoner muligheter til å bidra med eget materiale. Bedre APIer vil legge til rette for mer data fra flere kilder. En ny eksportfunksjon vil sørge for deling av bilder til Wikimedia. Vi vil også se på muligheter for å vise innhold fra flere eKultur-løsninger, mer integrasjon med KulturNav og DigitaltMuseum skal bli bedre på arkeologi. DigitaltMuseum vil i løpet av 2021 levere data til Europeana.

Prioriteringer første halvår

I første halvdel av 2021 jobber vi med å innføre tematiske innganger til innhold på DigitaltMuseum. Vi vil videreutvikle den etablerte artikkeleditoren slik at museene kan ta redaksjonelt eierskap til temabaserte inngangssider til innhold på DigitaltMuseum.  

I 2020 har vi klargjort DigitaltMuseum for å ta i bruk eKulturs nye innloggingsløsning. Dette vil legge til rette for at vi kan utvikle muligheter for privatpersoner som oppretter en konto på DigitaltMuseum til å publisere innhold til plattformen. 

Parallelt med dette arbeidet viderefører vi arbeidet med den nye datamodellen for å lage et nytt og bedre API som igjen vil legge til rette for at flere kan publisere data til DigitaltMuseum. 

Arkeologi er blant annet gjennom prosjektet "Fra felt til fil til folk" et satsningsområde i eKultur. I DigitaltMuseum skal vi knytte gjenstander til arkeologiske undersøkelser for å gi kontekst. Dette gjør vi ved å etablere egne sider for undersøkelser som søkbare entiteter. Her vil alle objekter tilknyttet undersøkelsen gjøres tilgjengelig. 

Prioriteringer andre halvår

I andre halvår vil vi utvikle en standardløsning som vil gjøre det mulig for museene å publisere bilder fra objekter i DigtialtMuseum til Wikimedia. Vi skal publisere og vise innhold fra Minner og KulturPunkt i museenes samlinger på DigitaltMuseum. 

Vi skal jobbe videre med å forbedre integrasjonen med KulturNav slik at flere informasjonskategorier blir tilgjengelig på DigitaltMuseum. Blant annet står termer sentralt, og vil vil vurdere å implementere en ordbok bestående av terminologi hentet fra KulturNav. Vi vil også vurdere å innføre ny samlesider for tid og sted der objekter fra DigitaltMuseum viser koblinger til KulturNavs perioder og steder. 

Videre skal vi undersøke hvordan museene kan ta betalt for bilder ved å innføre en betalingsløsning tilknyttet bildebestillingsfunksjonen.  

DigitaltMuseum vil i løpet av 2021 levere data direkte til Europeana som et prøvedriftsprosjekt.