Driftsstatus

Fellestjenester fulldrift

21.04.2018 kl. 13.30

Grunnet langvarig strømbrudd på vårt datasenter opplever vi problemer med fellestjenester for våre fulldriftskunder. Vi er i dialog med nettleverandør rundt rettelse av feilen.

Ny oppdatering følger senest kl. 18.30.