(Foto/Photo)

eKulturseminar Norge

eKulturseminaret 2022 ble avholdt 14.-15. september i flotte omgivelser på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Her ligger også Anno museums nyåpnede bevaringssenter.

eKulturseminaret er både en sosial arena og et forum for utveksling av ideer og kunnskap. Seminaret tar utgangspunkt i arbeid i de felles eKultur-løsningene, men dekker også andre aktuelle og tilknyttede tema.

Les mer om løsningene i eKultur her

eKulturseminaret Norge er over for i år! Takk til alle deltakere og bidragsytere.


Har du innspill til eKulturseminaret 2023?

Programmet 2022

Onsdag 14. september

11:00 Registering og lunsj

12:30 Velkommen!(v/ Sven Inge Sunde, administrerende direktør i Anno museum)

Innledning (v/ Lewi Nordby, direktør i KulturIT)

Oppfølging av signaler i Museumsmeldingen (v/ Bård Bie-Larsen, Kulturrådet)

Representativitet og mangfold, koordinert samlingsutvikling i kunstmuseene(v/ Oda Grønnesby, Kulturrådet og KulturIT)

Utvikling og nye muligheter i Primus (v/ KulturIT)

Hvordan bruke innsamlede minner i en utstilling? (v/ Per Olav Torgnesskar, MiA - Museene i Akershus, og Torgeir Forseth, KulturIT)

Anno bevaringssenter - revisjon og innflytting(v Espen Skjærbakken, Anno museum)

16:00 Omvisning på Anno bevaringssenter

18:30 Middag på Forstmann, Anno Skogmuseet 

 

Torsdag 15.september

08.30 Kaffe

09.00 Utvikling og nye muligheter i Kulturio - løsningen for formidling i utstillinger og ute i kulturminnelandskapet(Lars Gunnar Eggen, KulturIT)

09.40 To parallelle sesjoner:

1. Følsomt kulturarvsmateriale: Hvordan håndtere følsomt kulturarvsmateriale, og hvordan tilrettelegger eKulturløsningene for dette? (KulturIT)

2. Bygg en god nettside: God kommunikasjon med publikum - og media (Stian Mausethagen og Marianne Nordahl, KulturIT)

10.40 Felles portal for museenes skoletilbud: Hvordan kan en slik portal bidra til å nå ut til lærere og elever med digitale ressurser? (Espen Nordenhaug, KulturIT)

11.05 Utvikling og nye muligheter i DigitaltMuseum (v/ Espen Nordenhaug, KulturIT)

11:30 Lunsj 

12.30 Opphavsrett og tilgjengeliggjøring: Bli tryggere på lisensiering og lovverk knyttet til tilgjengeliggjøring av materiale. (v/ Valentina Moreno, juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket)

13.25 Museene forteller:

 • "Mordgåten i Gausdal" - en true crime-opplevelse på Maihaugen, i KulturPunkt. (Veslemøy Furuseth, Stiftelsen Lillehammer museum)
 • Den digitale museumsformidleren: Videoproduksjon til VirtueltMuseum. (Joanna Iranowska og Marit Gjermundrød, MiA - Museene i Akershus) 

14.30 VirtueltMuseum: Presentasjon av løsningen og planene framover (v/ Espen Nordenhaug, KulturIT)

15.00 SLUTT

Digital tilgjengeliggjøring

Har du ikke mulighet til å delta på seminaret? Vi vil tilgjengeliggjøre presentasjoner som Pdf-er på eKulturforumet i etterkant.  

Husk også at du når som helst kan bestille skreddersydde, bedriftsinterne kurs og workshops med oss i KulturIT eller melde deg på høstens kurs i Primus, KulturNav og flere andre eKulturløsninger. 

Om Anno Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen. Museumsparken inneholder 92 hus fra dette området. Det flerkulturelle Hedmark er også et viktig tema museet jobber med. Siden 2000 har Glomdalsmuseet hatt nasjonalt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie.

 • Glomdalsmuseet. (Foto: Anno Glomdalsmuseet) (Foto/Photo)
  1/5
  Glomdalsmuseet. (Foto: Anno Glomdalsmuseet) (Bilde 1 av 5)
 • Anno bevaringssenter ble åpnet i april 2022. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Foto/Photo)
  2/5
  Anno bevaringssenter ble åpnet i april 2022. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Bilde 2 av 5)
 • Anno bevaringssenter på Elverum. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Foto/Photo)
  3/5
  Anno bevaringssenter på Elverum. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Bilde 3 av 5)
 • Anno bevaringssenter på Elverum. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Foto/Photo)
  4/5
  Anno bevaringssenter på Elverum. (Foto: Roger Johansen/Anno museum) (Bilde 4 av 5)
 • Museumsparken på Glomdalsmuseet har 92 bygninger fra perioden 1612–1940. (Foto: Anno Glomdalsmuseet) (Foto/Photo)
  5/5
  Museumsparken på Glomdalsmuseet har 92 bygninger fra perioden 1612–1940. (Foto: Anno Glomdalsmuseet) (Bilde 5 av 5)

Pris

Deltagelse på eKulturseminaret koster kr. 1500,-  eks. mva. pr. deltaker. Dette inkluderer lunsj, kaffe/te og enkel bevertning disse to dagene (eventuelt mineralvann til lunsj kommer i tillegg og betales av den enkelte).

Middag onsdag 14. september: Valgfri deltakelse og kostnaden for middagen er 375,-. Dette kommer i tillegg til deltakeravgiften og faktureres sammen med denne.

Påmeldingen er bindende og en eventuell avmelding sendes på e-post til post@kulturit.org. 

Avmelding senere enn 2. september belastes full deltakeravgift.