eKulturseminar

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere arbeidshverdag i museet, med effektive systemer som støtter opp under arbeidet med å nå museets mål.

Tid: 31. oktober - 1. november 2018
Sted: Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag, Trondheim

Museene i Sør-Trøndelag og KulturIT inviterer  til eKulturseminaret i Norge 2018. I år avholdes det på Rockheim i Trondheim.

Årets tema er hvordan organisere ekulturarbeidet internt. Her deler vi siste nytt om utviklingen av fellesløsninger, samt praktiske tips og råd. 

Møt kollegar i hyggelige omgivelser!

Seminaret strømmes

eKulturseminaret vil strømmes på KulturITs YouTube-kanal. 

Hashtag til bruk i sosiale medier er #eKultur.

  • et arbeidsbord med folk rundt sett fra taket. Personenes hender som enten skriver, bruker nettbrett eller synes. KulturIT- og Museene i Sør-Trøndelags logo vises. Tekst på bildet er:  Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. eKulturseminar 23 til 25 oktober 2019, Vitenfabrikken, Sandes
    1/1

Program

Onsdag 31. oktober

09.30 Kaffe

10.00 Velkommen v/ Sissel Guttormsen, direktør på Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag 

10.15 Status KulturIT v/ Lewi Nordby, KulturIT

10.30 Hva er eKultur? v/ Bård Bie-Larsen, KulturIT 

10.45 Kulturrådet og museenes digitale satsinger v/Ole Jakob Furset, Seksjonsleder museum, Kulturrådet 

11.15 Primus og KulturNav, hvor står vi og hvor går vi? v/ Anders Inderberg og Bård Bie-Larsen, KulturIT 

12.00 Lunsj

13.00 eKultur i MiST v/Ann Siri Garberg, seniorrådgiver samlingsforvaltning, Museene i Sør-Trøndelag 

13.30 eKultur – fra samlingsforvaltningsplan til implementering v/ Linnea Björk, leder for dokumentasjonsavdelingen, Norsk Folkemuseum 

14.00 Kaffe 

14.30 Lyd og video v/Bjørnar Bruket, musikkbibliotekar Museene i Sør-Trøndelag og Torgeir Forseth, KulturIT  

15.00 DigitaltMuseum og KulturPunkt, hvor står vi og hvor går vi? v/ Jostein Eikanger og Marit Kjeksrud Amundsen, KulturIT

15.45 Avslutning v/KulturIT

18.00 Middag,mer informasjon under

   

Torsdag 1. november

08.30 Kaffe

09.00 Velkommen til dag 2 v/ Petter I. Søholt, Plan- og utviklingssjef iMuseene i Sør-Trøndelag

09.15 eKultur og digitalisering av museer v/Bård Bie-Larsen, leder av avdeling for fagkunnskap, KulturIT 

09.45 Jobb effektivt i Primus! v/ Anders Inderberg, KulturIT

10.30 Formidling i DigitaltMuseum - skriv artikler! v/Espen Nordenhaug, KulturIT 

11.00 Fra forvaltning til formidling – eKulturblokka i KulturPunkt v/Marit Kjeksrud Amundsen, KulturIT

11.30 Lunsj 

12.30 Formidling og tilgjengelighet for alle v/ Hanna Mellemsether, seniorrådgiver forskning, Museene i Sør-Trøndelag 

13.00 Gruppearbeid 

14.30 Digitaliseringsfabrikken v/Bersvend Salbu, avdelingsdirektør Anno Musea i Nord-Østerdalen og Per Bjørnar Riise, arbeidsleder, Digitaliseringsenheten, Anno museum

15.00 Fra KulturITs Laboratorium v/ Lars Gunnar Eggen, KulturIT

15.30 Avslutning v/Nina Refseth, direktør Museene i Sør-Trøndelag

Med forbehold med endringer.

Pris

eKulturseminaret koster 750,- kr. Dette dekker lunsj, kaffe og kake. I år som i fjor ønsker vi også velkommen til middag onsdag 31. oktober, i restauranten på Rockheim i 5. etasje. Kostnaden for middagen er 295,- kr og det er valgfritt å delta.

Påmeldingen er bindende og en eventuell avmelding sendes på e-post til post@kulturit.org. Ved avmelding senere enn 15 dager før møtestart belastes full deltakeravgift.

Påmelding

Vennligst fyll ut skjema for påmelding til eKulturseminar.