eKulturseminar

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere arbeidshverdag i museet, med effektive systemer som støtter opp under arbeidet med å nå museets mål.

Tid: 23-24 oktober
Sted: Vitenfabrikken, Jærmuseene, Sandnes

Jærmuseet og KulturIT inviterer  til eKulturseminaret i Norge 2019. 

Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du ønsker vi skal sette som årets tema eller hva vi skal ta opp.