eKulturseminar

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere arbeidshverdag i museet, med effektive systemer som støtter opp under arbeidet med å nå museets mål.

I forbindelse med eKulturseminaret 2019, velger vi å legge til en ekstra dag hvor «digital håndbok for samlingsforvaltning» blir tema.

Tid: 23. oktober - 25. oktober 2019
Sted: Vitenfabrikken, Sandes

Jærmuseet og KulturIT inviterer til eKulturseminar 2019. I år avholdes det på Vitenfabrikken i Sandnes

Årets tema er eKultur som digitalt økosystem.


Foreløpig program

Onsdag 23. oktober 


09.30 Kaffe

Del 1: 10.00-12.00

Jærmuseet ønsker velkommen

Kort om KulturIT (v. Lewi Nordby)

Innlegg v. Kulturrådet

eKultur – ny startside og statistikk (v. KulturIT)

Spectrum 5 (v. Kevin Gosling, Collections Trust)

12.00 Lunsj


Del 2: 13.00-16.00

Primus og Spectrum 5 (v. KulturIT)

Registrering og vurderinger av bygninger i Primus (v. Kirsten Hellerdal Fosstveit, bygningsantikvar, Fellestjenestene i Rogaland)

Kaffepause

DigitaltMuseum og M24 (v. KulturIT)

«Samlingsteam Rogaland - resultater etter 6 års prosjektperiode» (v. Jeanne Dalbu og Målfrid Grimstvedt)

Digital håndbok for samlingsforvaltning (v. KulturIT)

Felles middag på kvelden (egen påmelding, mer informasjon under)

Torsdag 24. oktober


08.30 Kaffe

Del 1: 09.00-12.00

Ny brukerportal (v. KulturIT)

KulturNav, ny funksjonalitet og flere datasett (v. KulturIT)

Nasjonale datasett i KulturNav (v. KulturIT og datasettforvalter)

Plastprosjekt RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) (v. Lise Chantrier Aasen, SamRog, Fellestjenestene i Rogaland)

Kaffepause

KulturPunkt – ny funksjonalitet (v. KulturIT)

Kompass – ny utstillingsløsning (v. KulturIT)

12.00 Lunsj 


Del 2: 13.00-16.00

Gruppearbeid

Minne, ny funksjonalitet (v. KulturIT)

«Minner-samlingsted for samtidsdokumentasjon» (v. Stiftelsen Lillehammer museum)

Prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» status og videre planer (v. KulturIT)

Oppsummering av gruppearbeid og avslutning (v. KulturIT)

Fredag 25. oktober

Digital håndbok for samlingsforvaltning er et samarbeid mellom Anno museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design med støtte fra Kulturrådet. Denne håndboken gir praktisk råd relatert til samlingsforvaltningsoppgaver i museer, både daglige rutineoppgaver og arbeidsoppgaver med større tidsintervall. 

Forfattere av håndboken og ledere av fagdagen:

Vigdis Vingelsgaard; leder bevaringstjenesten ved Anno – museene i Hedmark

Barbara de Haan; Samlingsforvalter og daglig leder Collection Care & Management

Program

09.00 Introduksjon til bruk av digital håndbok for samlingsforvaltning

09.15 Oppstart parallelle workshops. Felles intro; samlingsplan og rutiner for mottak av objekter          

Workshop 1) Spectrum prosedyre 1) mottaksrutiner for ditt museum

Workshop 2) Spectrum prosedyre 1) samlingsplan for ditt museum

10.30 Kaffepause

10.45 Workshop 3) Spectrum prosedyre 2) og 5) innredning av mottaksarealet. Mottak i uren sone; tilstandsvurdering, insektbekjempelse, karantene, enkel rengjørin

Workshop 4) Spectrum prosedyre 2) og 5) innredning av mottaksarealet. Mottak i ren sone; registrering, fotografering, påføring av objektnummer

11.45 Lunsj

12.30 Workshop 5) Spectrum prosedyre 19) og 20) samlingsvurdering, samlingsrevisjon og bruk av samlinger

13.45 Innspill til håndboken

14.00 Avslutning

  • et arbeidsbord med folk rundt sett fra taket. Personenes hender som enten skriver, bruker nettbrett eller synes. KulturIT- og Museene i Sør-Trøndelags logo vises. Tekst på bildet er:  Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. eKulturseminar 31. oktober og 1. november 2018. Rockheim
    1/1

Overnatting

Jærmuseet har avtaler med Hotell Sverre og Gamlaværket, begge ligger i Sandnes sentrum.

Kodeord er Jærmuseet og prisene er: 

  • Hotell Sverre kr. 795
  • Gamlaværket kr. 995 

Utover dette er det Quality Hotel Residence som ligger i Sandnes, men der er det ikke en avtale. 

Pris

Deltagelse på eKulturseminaret 23. til 24. oktober koster 1000,- kr. Dette dekker lunsj, kaffe og kake. Deltagelse 25. oktober: "digital håndbok forsamlingsforvaltning" koster 500,- kr. Dette dekker lunsj og kaffe. 

 I år som i fjor ønsker vi også velkommen til middag onsdag 23. oktober, på Vitenfabrikken. Kostnaden for middagen er 350,-kr og det er valgfritt å delta.

Påmeldingsfristen er 7. oktober. Påmeldingen er bindende og en eventuell avmelding sendes på e-post til post@kulturit.org. Avmelding senere enn 14. oktober belastes full deltakeravgift.

Meld deg på eKulturseminaret her: