eKulturseminar

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere arbeidshverdag i museet, med effektive systemer som støtter opp under arbeidet med å nå museets mål.

I forbindelse med eKulturseminaret 2019, inviterer KulturIT i samarbeid med Anno museum til en ekstra dag hvor «digital håndbok for samlingsforvaltning» blir tema.

Tid: 23. oktober - 25. oktober 2019
Sted: Vitenfabrikken, Sandes

Jærmuseet og KulturIT inviterer til eKulturseminar 2019. I år avholdes det på Vitenfabrikken i Sandnes

Årets tema er eKultur som digitalt økosystem.


Seminaret strømmes

eKulturseminaret vil strømmes på KulturITs YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=lyydduKilLM 


Program

Onsdag 23 oktober   

Vi tar forbehold om endringer i programmet

09.30 Kaffe 

Del 1: 10.00-12.00  

10.00 Jærmuseet ønsker velkommen (Christian Haugstvedt Eide)  

10.10 Kort om KulturIT (v. Lewi Nordby) 

10.20 Digitalisert, publisert, levert? (v. Liv Bjelland, Kulturrådet)

10.40 Spectrum 5 (v. Kevin Gosling, Collections Trust)  

11.40 Spectrum og KulturIT (v. Sara Kayser) 

12.00 Lunsj 

Del 2: 13.00- ca. 16.00  

13.00 Primus og Spectrum 5 (v. Anders Inderberg)

13.30 Digital håndbok for Samlingsforvaltning basert på Spectrum standarden (v. Barbara de Haan)  

14.00 Kaffepause 

14.20 Registrering og vurderinger av bygninger i Primus (v. Kirsten Hellerdal Fosstveit, bygningsantikvar, Fellestjenestene i Rogaland) 

14.50 «Samlingsteam Rogaland - resultater etter 6 års prosjektperiode» (v. Jeanne Dalbu og Målfrid Grimstvedt) 

15.20-15.40 Prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» status og videre planer (v. Thomas Johansen) 

Felles middag

Middagen holdes på Kafe Hjerneføde på Vitenfabrikken og begynner klokken 18.00. 

Til middag blir det servert ytrefilet av okse, og panna cotta til dessert.

Det blir laget alternativ til de som har spesielle behov eller matallergi. Dette markeres med skilt. 

Torsdag 24 oktober 

08.30 Kaffe 

Del 1: 09.00-12.00 

09.00 KulturNav, ny funksjonalitet og flere datasett (v. Torgeir Forseth) 

09.20 Nasjonale datasett i KulturNav (v. Silje Fylkesnes og Torgeir Forseth)  

09.50 Plastprosjekt RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) (v. Lise Chantrier Aasen, SamRog, Fellestjenestene i Rogaland) 

10.20 Kaffepause 

10.40 Formidling gjennom Kulturio (v. Lars Gunnar Eggen)

11.20 Minne, ny funksjonalitet (v. Torgeir Forseth)

11.40   «Minner-samlingsted for samtidsdokumentasjon» (v. Svein Gynnild og Torgeir Forseth) 

12.00: Lunsj  

Del 2: 13.00-16.00 

13.00 DigitaltMuseum og M24 (v. Espen Nordenhaug)

13.30 Ny brukerportal (v. Annveig Bugge)

13.45 eKultur – ny startside og statistikk (v. Espen Nordenhaug) 

14.15 Kaffepause  

14.35 Gruppearbeid  (v. Anissa Naguib Leerberg og Annveig Bugge)

16.00 Oppsummering av gruppearbeid og avslutning (v. Anissa Naguib Leerberg)

Fredag 25. oktober

Digital håndbok for samlingsforvaltning er et samarbeid mellom Anno museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design med støtte fra Kulturrådet. Denne håndboken gir praktisk råd relatert til samlingsforvaltningsoppgaver i museer, både daglige rutineoppgaver og arbeidsoppgaver med større tidsintervall. 

Forfattere av håndboken og ledere av fagdagen:

Vigdis Vingelsgaard; leder bevaringstjenesten ved Anno – museene i Hedmark

Barbara de Haan; Samlingsforvalter og daglig leder Collection Care & Management

Program

09.00 Introduksjon til bruk av digital håndbok for samlingsforvaltning

09.15 Oppstart parallelle workshops. Felles intro; samlingsplan og rutiner for mottak av objekter          

Workshop 1) Spectrum prosedyre 1) mottaksrutiner for ditt museum

Workshop 2) Spectrum prosedyre 1) samlingsplan for ditt museum

10.30 Kaffepause

10.45 Workshop 3) Spectrum prosedyre 2) og 5) innredning av mottaksarealet. Mottak i uren sone; tilstandsvurdering, insektbekjempelse, karantene, enkel rengjøring

Workshop 4) Spectrum prosedyre 2) og 5) innredning av mottaksarealet. Mottak i ren sone; registrering, fotografering, påføring av objektnummer

11.45 Lunsj

12.30 Workshop 5) Spectrum prosedyre 19) og 20) samlingsvurdering, samlingsrevisjon og bruk av samlinger

13.45 Innspill til håndboken

14.00 Avslutning

Overnatting

Jærmuseet har avtaler med Hotell Sverre og Gamlaværket, begge ligger i Sandnes sentrum.

Kodeord er Jærmuseet og prisene er: 

  • Hotell Sverre kr. 795
  • Gamlaværket kr. 995 

Utover dette er det Quality Hotel Residence som ligger i Sandnes, men der er det ikke en avtale. 

Pris

Deltagelse på eKulturseminaret 23. til 24. oktober koster 1000,- kr. Dette dekker lunsj, kaffe og kake. Deltagelse 25. oktober: "digital håndbok forsamlingsforvaltning" koster 500,- kr. Dette dekker lunsj og kaffe. 

 I år som i fjor ønsker vi også velkommen til middag onsdag 23. oktober, på Vitenfabrikken. Kostnaden for middagen er 350,-kr og det er valgfritt å delta.

Fristen for påmelding er utløpt. Dersom du ønsker å delta ta kontakt på e-post: post@kulturit.org.

Påmeldingen er bindende og en eventuell avmelding sendes på e-post til post@kulturit.org. Avmelding senere enn 14. oktober belastes full deltakeravgift.