eKulturseminarium

Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete. Vårt mål är att bidra till en enklare arbetsvardag i museet, med effektiva system som stöd i arbetet med att nå museernas mål.

Tid: 20-21 november 2018
Plats: Nordiska museet i Stockholm

Nordiska museet och KulturIT bjuder in till eKulturseminarium i Sverige.

Årets tema är hur ekultur-arbete kan organiseras på ett effektivt sätt internt inom museerna. Vi ska visa vad som är på gång när det gäller den tekniska utvecklingen av de gemensamma lösningarna inom eKultur. Och vi vill också visa konkreta exempel på hur eKultur kan användas praktiskt och strategiskt i museernas dagliga arbete.

Väl mött!

  • Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete.  eKulturseminar 20-21 november 2018. Nordiska museet (Foto/Photo)
    1/1

Program

Tisdag 20:e november

09.30 Kaffe

10.00 Välkommen / Sven Rentzhog, Nordiska museet 

10.15 Status KulturIT / Lewi Nordby, KulturIT

10.30 Vad är eKultur? / Bård Bie-Larsen, KulturIT 

10.45 Primus, nu och framöver / Anders Inderberg, KulturIT

11.15 Lunch

12.30 DigitaltMuseum, nu och framöver / Jostein Eikanger, KulturIT 

13.00 eKultur-organisation på Statens maritima museer / Lina Mårtensson, Statens maritima museer 

13.30 eKultur på Nordiska museet / Sven Rentzhog, Nordiska museet

14.00 Kaffe 

14.30 3D-digitalisering och förmedling av 3D / Anders Lindeberg-Lindvet, Tekniska museet

15.00 Minne - samarbeten kring insamling / Kajsa Hartig, Nordiska museet och Västernorrlands länsmuseum

15.45 Avslutning och sammanfattning / KulturIT

   

Onsdag 21:a november

08.30 Kaffe

09.00 Förmedling i DigitaltMuseum – skriv artiklar! / Espen Nordenhaug, KulturIT 

09:45 Jobba effektivt i Primus! / Anders Inderberg, KulturIT

10.45 KulturNav, nu och framöver / Ulf Bodin, KulturIT

11.30 Lunch

12.30 KulturPunkt, nu och framöver / Espen Nordenhaug, KulturIT

13.00 Minne / Kristina Berg, KulturIT

13.30 Ny publiceringspolicy och nya funktioner i Primus / Aron Ambrosiani, Nordiska museet

14.00 PrimusWeb i praktiken / Samtal Johan Schuisky, Skansen och Kristina Berg, KulturIT

14.20 Information om grupparbete 

14.30 Kaffe och grupparbete

15.15 eKultur och digitalisering i museerna / Bård Bie-Larsen, KulturIT

16.00 Avslutning och sammanfattning / KulturIT


(Mindre ändringar i programmet kan komma framöver.)