eKulturseminarium

Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete. Vårt mål är att bidra till en enklare arbetsvardag i museet, med effektiva system som stöd i arbetet med att nå museernas mål.

Tid: 6-7 november 2019.
Plats: Armémuseum i Stockholm

Armémuseum och KulturIT bjuder in till eKulturseminarium 2019. Årets tema är eKultur som digitalt ekosystem.

Väl mött!

  • Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete.  eKulturseminar 20-21 november 2018. Nordiska museet
    1/1

Preliminärt program eKulturseminariet

Onsdag 6 november:


09.30: Kaffe

Del 1: 10:00-11:30

Armémuseum önskar välkomna       

Kort om KulturIT (Lewi Nordby)

eKultur – ny startsida och statistik (KulturIT)

SPECTRUM 5.0 (Kevin Gosling, Collections Trust)

11:30 Lunch


Del 2: 13.00-16:30 (med kaffepaus)

Arbete med Primus på museerna (mer info framöver)

SPECTRUM 5.0 och Primus (KulturIT)

Arbete med DigitaltMuseum på museerna (mer info framöver)

Nya funktioner i DigitaltMuseum (KulturIT)

16:30: Avslutning för dagen

Gemensam middag?

Anmäl ditt intresse när du anmäler dig till eKulturseminariet. Finns det intresse så bokar vi bord för en gemensam middag till självkostnadspris.

   

Torsdag 7 november


09:00 Kaffe

Del 1: 09.30-11:30

Ny användarportal för kontakt med support (KulturIT)

Arbete med KulturNav på museerna (mer info framöver)

KulturNav – ny funktionalitet och fler dataset (KulturIT)

KulturPunkt-Nya funktioner (KulturIT)

11.30: Lunch 


Del 2: 13:00-16:30 (med kaffepaus)

Gruppdiskussion

Kompass - ny utställningslösning (KulturIT)  

Arbete med Minne på museerna (mer info framöver)

Minne - ny funktionalitet (KulturIT)

Projektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» status och fortsatta planer (KulturIT)

Summering av gruppdiskussion och avslutning

16:30: Avslutning av eKulturseminariet

(Ändringar i programmet kan komma framöver.)


Anmäl dig till eKulturseminariet här: