eKulturseminarium

Armémuseum och KulturIT bjuder in till eKulturseminarium 2019.

KulturIT bjuder årligen in till eKulturseminarium för att informera våra användare om pågående utveckling av de gemensamma verktygen inom eKultur – Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och Minne. Under seminarierna delar vi också med oss av praktiska tips och råd och bjuder in samarbetsmuseer att berätta om hur de använder eKultur i sin vardag.

Det här är ett utmärkt tillfälle att träffa kolleger från andra museer som använder eKulturprodukterna och samtidigt få diskutera utveckling och samarbete med oss på KulturIT.

Årets tema är eKultur som digitalt ekosystem. Ni får veta mer om hur de fem eKultur-verktygen är kopplade till varandra och hur de delar information. Dessutom kommer Kevin Gosling från CollectionsTrust i Storbritannien och berättar om hur de arbetar med Spectrum 5, en standard för samlingsförvaltning som är alltmer aktuell även i Sverige och Norge.


                                                             Tid: 6-7 november 2019.

                                                        Plats: Armémuseum i Stockholm


Om du har frågor angående eKulturseminariet, kontakta Sara Kayser på sara.kayser@kulturit.se

Program eKulturseminariet

Med reservation för att programmet kan komma att ändras något

Onsdag 6 november


09.30 Kaffe

Del 1: 10.00-12.00

10.00 Armémuseum hälsar välkomna (Museichef Stefan Lundblad)

10.15 Kort om KulturIT (Lewi Nordby)

10.30 Spectrum 5 (Kevin Gosling, Collections Trust)

11.30 Spectrum och KulturIT (Sara Kayser)

12.00 Lunch

Del 2: 13.30- ca. 16.00

13.30 Primus og Spectrum 5 (Anders Inderberg)

14.00 Primus som verktyg i ett inventeringsprojekt (Hanna Berndalen, Johanna Forsberg, Armémuseum)

14.30 Kaffepaus

15.00 Minnen, nya funktioner och fler dataset (Torgeir Forseth, Sven Rentzhog)

15.45 Projektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» status och framtida planer (Thomas Johansen)

 

Gemensam middag?

Anmäl ditt intresse när du anmäler dit till eKulturseminariet. Finns det intresse så bokar vi bord för en gemensam middag till självkostnadspris.


Torsdag 7 november

 

09.00 Kaffe

Del 1: 09.30-12.00

09.30 DigitaltMuseum (Espen Nordenhaug)

10.00 Att sätta saker i ett sammanhang – om artikelfunktionen på SMTM (Jonas Hedberg, Lina Mårtensson, Statens Maritima och Transporthistoriska Museer)

10.20 KulturNav, nya funktioner och fler dataset (Ulf Bodin)

11.00Förmedling via Kulturio(Lars Gunnar Eggen)

11.40 Streckkoder som hjälpmedel i magasinsarbete (Hanna Berndalen, Johanna Forsberg, Armémuseum)

12.00: Lunch

Del 2: 13.30- ca.16.30

13.30 eKultur – ny startsida och statistik (Espen Nordenhaug)

14.00 Ny användarportal (Annveig Bugge)

14.15 Grupparbete

Kaffepaus

15.30 Sammanfattning av grupparbetet

16.00 Frågestund

16.30 Avslutning av programmet