eKulturseminarium

Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete. Vårt mål är att bidra till en enklare arbetsvardag i museet, med effektiva system som stöd i arbetet med att nå museernas mål.

Tid: 6-7 november
Plats: Hörsalen, Armémuseum, Stockholm

Årets svenska eKulturseminarium organiseras i samarbete 
med Armémuseum och hålls den 6-7 november i Stockholm.

Lämna gärna feedback om du har förslag på ämne eller tema för seminariet.