eKulturseminarium

Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete. Vårt mål är att bidra till en enklare arbetsvardag i museet, med effektiva system som stöd i arbetet med att nå museernas mål.

Mer information kommer om tid, plats och program.


Lämna gärna feedback om vad du vill att vi ska ange som årets tema.


Träff kollegor i fina omgivningar!