Årsplan Kulturio 2021

Utover ordinært drift og vedlikehold fortsetter arbeidet med revitalisering av Kulturio-løsningene i 2021. Som en del av dette arbeidet vil det også bli implementert noe ny funksjonalitet. I tillegg bidrar nye behov gjennom de ulike leveranseprosjektene til å skape ny funksjonalitet i de ulike Kulturio løsningene som kommer alle brukerne til gode.

Prioriteringer første halvår

Implementering og ferdigstilling av en ny felles adminklient for alle Kulturio-løsningene vil prege det første halvåret. En intern betaversjon planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal, med lansering andre kvartal. Arbeidet omfatter en betydelig omskriving av KulturPunkt og Kulturio Kiosk. 

KulturPunkt vil utvides med rebusfunksjonalitet i prosjektet «Skattejakt på Bygdøy». En betaversjon planlegges ferdigstilt i løpet av andre kvartal. 

KulturPunkt Kiosk avvikles i løpet av våren, og erstattes av den nye løsningen Kulturio Kiosk. 

Prioriteringer andre halvår

Prosjektet «Skattejakt på Bygdøy» planlegges ferdigstilt tredje kvartal. 

KulturPunkt vil forbedres med bedre tilgjengelighet og et bedre konsept for visningstypen «turer». Det vil bli mulig å legge inn innhold som kun vil være synlig for brukerne når en fysisk er i nærheten av et punkt. 

Kulturio Pro vil få støtte for interaksjon mot MIDI-enheter, samt lagring av brukergenerert data. 

Vi vil påstarte arbeidet med forbedring og berikelse av integrasjonen mot DigitaltMuseum, og vi vil også vurdere å etablere en integrasjon mot Minner.