KulturNav 2018

Årsplanen for KulturNav viser hovedsatsinger, som eksempelvis Forbedret brukergrensesnitt, markert med rød farge. Konkrete tiltak sorterer under hovedsatsingene og har hvit bakgrunn. Det som er ferdigstilt har grå bakgrunn. Vi vil oppdatere og revidere planen hvert kvartal.