KulturNav 2019

KulturNav videreutvikles i 2019. Parallelt skal vi tydeliggjøre ansvar for ulike datasett, sikre gode rutiner for forvaltning av ressursene, oppdatere og ikke minst sørge for mer bruk av dataene. Datasett som er viktige for mange museer blir prioritert.

Prioriteringer første halvår

I 2019 vil vi jobbe enda mer med innholdet i KulturNav. Vi vil forankre datasett i institusjoner, videreutvikle innholdet og sette de felles metadataene i bruk. Eksisterende datasett med nasjonal nytteverdi blir prioritert. Videreutvikling av Primus krever også nye datasett i KulturNav. Vi vil samarbeide med museumssektoren om fordeling av ansvar og oppgaver som en viktig del av prosjektet Videreutvikling eKultur 2019-2021.Fokus første halvår blir på forankring og ingagnsetting av innholdsarbeidet.​

KulturNav videreutvikles i 2019. Systemutviklingen vil handle om integrasjoner, standardisering, informasjonskvalitet og maskinlesbarhet. Blant annet får vi på plass koblinger til Getty AAT og vi utdyper mappingen mot CIDOC CRM. Det blir også større muligheter for å legge innhold til KulturNav med utvidelser av skrive-APIet.

Vi arrangerer brukermøte for KulturNav 8. mai der vi vil presentere og diskutere både tekniske og innholdsmessige sider ved KulturNav.


Prioriteringer andre halvår

Innholdet i KulturNav skal enten utgjøre standard, eller så skal innholdet være basert på eksterne standarer eller lenket til etablerte ressurser. Data skal være tilgjengelige i standardiserte og maskinlesbare formater gjennom mappinger mot KulturNavs egen datamodell. Vi prioriterer mappinger mot DCAT, CIDOC CRM og Schema.org. Semantisk lenkede ressurser er fortrinnsvis VIAF.org, Gettys AAT og Wikidata, mens "les mer" lenker går til Store norske leksikon, Lokalhistoriewiki og Wikipedia via Wikimedia. ​

Forankring og oppstart for videreutvikling av sentrale datasett i vårhalvåret følges opp utover høsten med workshops og andre tiltak for mer bruk av dataene ved registrering og publisering av samlinger i eKultur.

Følg med på det som skjer i KulturNav