KulturNav 2021

Gjennom prosjektet «Videreutvikling av eKultur 2019-2021» som er støttet av Kulturrådet i Norge er de planlagte tiltakene i en første versjon av KulturNav gjennomført og KulturNav er i 2021 over i et ordinært forvaltningsløp.

Innhold

Utover support og vedlikehold vil det bli gjennomført webinar og evt. brukermøte i løpet av året. Ved behov vil vi bistå museene med systemstøtte innenfor prosjektets økonomiske rammer for å sikre en god forvaltning av felles metadata. 

Som en del av forvaltningen vil vi vurdere forbedringer innen disse områdene: 

  • Skrive API 

  • Plattformsteknologi 

  • Versjonshåndtering 

  • Redigering 

  • RDF og LOD 

  • Plassholdere 

  • Forbedringspanelet 

  • Geodata