KulturPunkt workshop

Forskjellen på kurs og workshop er at på kurs lærer man hvordan man skal ta i bruk systemet og hvordan dette fungerer. På workshop går vi sammen og mer dedikert inn i hvordan KulturPunkt best mulig kan være en del av instutisjones formidlingstilbud.

Vi kan hjelpe dere helt fra starten av en utstillingsprosess for å gi råd  på hvordan få det digitale i en integrert del av ustillingen. Hvis dere ønsker kan vi hjelpe dere med å se på hvordan forskjellige målgrupper lærer og hvordan møte dette i det digitale. Vi kan holde workshop i digitale fortellinger eller hvordan planlegge kioskpresentasjoner mot deres tema. Vi kan hjelpe dere å revitalisere eksisterende ustillinger via KulturPunkt. Vårt mål er at deres ustillinger skal bli best mulig for publikum og at museene skal kunne utnytte potensialet på en hensiktsmessig måte.

Bestill workshop via skjemaet under. For å forenkle planleggingen av workshop så stiller vi flere spørsmål slik at vi sikrer at dere får det dere ønsker og trenger. Workshopen må bookes minst i måned frem i tid og et ca formøte to uker i forkant må påregnes.

Antall dager er avhengig av hva dere ønskere å få ut av workshopen. Pris for en workshopdag er 8000 NOK eksl. mva. En halv dag i for- og etterarbeid samt evt dekking av reise, kost og losji kommer i tillegg. 

Bestillingen er ikke bindende før kontrakt er undertegnet.