Langsiktig plan 2017 - 2020

KulturIT har med støtte fra Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for fellesløsningene som inngår i eKultur. Planarbeidet bygger på en bred kartlegging og analyse av museenes behov. Målene er konkretisert og foreslått som tiltak frem til og med 2020.

Årsplaner 2018

Utviklingen av eKultursystemene styres av flere hensyn. Hovedprioriteringene ligger i den langsiktige planen for utvikling, som er forankret i innspill fra museene. I tillegg gjør vi løpende vedlikehold for å sikre systemene og holde dem i gang. Vi får hele tiden gode forslag til forbedringer fra dere som bruker Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt og Minner, og dette baker vi også inn i utviklingsplanene våre.

For å kunne respondere på teknologiske endringer og utviklingsbehov som oppstår underveis, legger vi planer vi kan revidere jevnlig. Vi opprettholder en liste over tiltak som stadig blir oppdatert, diskutert og prioritert. De høyest prioriterte oppgavene i lista ligger klare med kravspesifikasjoner og estimater på tidsbruk. Når vi nærmer oss ferdigstilling av oppgaver, legger vi de høyest prioriterte oppgaven fra lista inn i kalenderen.

Klikk på lenkene under for å se årsplanene for fellesløsningene.

Referansegruppe

For å sikre en bred forankring i museumssektoren har planarbeidet foregått i samarbeid med en referansegruppe bestående av:

 • KulturIT AS v/Jon Birger Østby (leder av referansegruppen) 
 • Anno Museum AS v/Espen Skjærbakken 
 • Jærmuseet v/Berit Bass 
 • Lillehammer museum v/Helge Sognli
 • Museene i Sør-Trøndelag AS v/Sissel Guttormsen
 • Stiftelsen Nordiska museet v/Sven Rentzhog
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Morten Reitan
 • Norges museumsforbund, Seksjon for forskning v/Kristin Øye Gjerde
 • Norges museumsforbund, Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer v/Vibece Salthe
 • Norges museumsforbund, Seksjon for samlingsforvaltning v/Henrik Smith
 • Norges museumsforbund, Seksjon for immateriell kulturarv v/Heidi Richardson
 • Norges museumsforbund, Samisk museumslag v/Ellen Bals