KulturPunkt 2018

Årsplanen for KulturPunkt viser hovedsatsinger, som for eksempel bedre søk og flere sosiale funksjoner, markert med rød farge. Konkrete tiltak sorterer under hovedsatsingene og har hvit bakgrunn. Det som er ferdigstilt har grå bakgrunn. Vi vil oppdatere og revidere planen hvert kvartal.

Delta i diskusjonen!