Primus 2018

Årsplanen for Primus viser hovedsatsinger, som for eksempel Bedre søk i PrimusWeb og Brukeropplevelse i PrimusWeb, markert med rød farge. Konkrete tiltak sorterer under hovedsatsingene og har hvit bakgrunn. Vi vil oppdatere og revidere planen hvert kvartal.