Långsiktig plan 2020 - Sverige

Det kommer att tas fram en långsiktig plan för Primus, KulturNav och DigitaltMuseum och andra tillämpningar/lösningar som utvecklas av KulturIT som en del av det tekniska ekosystem som nu växer fram.

Om planarbetet

Planarbetet omfattar en bred kartläggning av behov hos museer och kulturarvssektorn, en analys av behoven och målformulering på övergripande nivå och konkreta mål med prioriterade åtgärder för de tre närmsta åren.

Status

En undersökning i form av ett frågeformulär skickades ut 26 april för att kartlägga behov. Svarsfristen är 10 juni.