Minne 2021

Minne er i dag drevet som et prosjekt der support, vedlikehold og videreutvikling finansieres av institusjoner som deltar i prosjektet. Support og vedlikehold finansieres gjennom årlige tilskudd fra de deltakende institusjoner og bidrar til at KulturIT kan bistå museene med support når det er behov for dette, samt utføre mindre feilrettinger og noen forbedringer gjennom året. De ulike videreutviklingsprosjektene finansieres vanligvis av institusjonene selv med egne midler, eller av institusjonene med prosjektstøtte fra for eksempel Kulturrådet.

Ved inngangen til 2021 er det i stor grad prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon» som vil prege videreutviklingen av ny funksjonalitet i tjenesten det kommende året. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tolv konsoliderte museer og stiftelsen Memoar og prosjektet er i stor grad er finansiert av Norsk Kulturråd.  

Se informasjon på prosjektets egne nettsider: Utviklingsprosjekt 2019 - 2021 - Norsk Folkemuseum 

Vi kommer til å gjennomføre et brukermøte som blir felles for Norge og Sverige i løpet av 2021. 

Prioriteringer første halvår

Gjennom prosjektet «Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon» ble det i 2020 utarbeidet et design og konsept for ny brukerportal og innsamlingsapplikasjon for Minne. Designet er utviklet på bakgrunn av brukertester, intervjuer og workshops i prosjektgruppen. I 2021 starter selve utviklingsarbeidet og dermed implementeringen av funksjonaliteten som er beskrevet tidligere i dette prosjektet. 

I første halvår tar vi for oss utviklingen av en ny innsamlingsapplikasjon som er basert på skisser i forprosjektet. For å forberede dette arbeidet vil det bli utviklet et nytt API for Minne, dette danner grunnlaget for den nye innsamlingsapplikasjonen. Det nye API’et vil også sørge for at innsamlede minner lettere skal kunne deles til andre eKultur applikasjoner som Kulturio, Museum24 og DigitaltMuseum. Vi har en målsetning om å kunne benytte nytt API i praktiske sammenhenger i utstillinger i samarbeid med museenes formidlingsprosjekter i løpet av første halvår.  

Prioriteringer andre halvår

Vi tar høyde for at arbeidet med ny innsamlingsapplikasjon vil fortsette ut i andre halvår, med mål om produksjonssetting i andre eller tredje kvartal. 

Vi vil også jobbe videre med design og konsept for ny brukerportal sammen med prosjektgruppen i «Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon».