Minner/Minne versjonslogg

Versjon 2.0.15

Memoria:

 • Flerspråklig støtte i skoleportal for Memoria med i8next.
 • ​Mulighet for større felter i spørsmålsskjema

School:

 • Ny WYZIWYG editor for tekster i skoleportalen i Memoria
 • Ny logikk og funksjoner for å behandle innsendte minner fra elever. Inkluderer avpublisering av minner.
 • Flere admin funksjoner ​for museumsadmin.
 • Liste over lærere i løsningen
 • Bugfix for manglende generering av arkivnummer for "skoleminner"
 • Ny statistikk
 • Ny design for utskrift av klasseliste
 • Nytt design for lærerens statusliste. Enklere navigering
 • Mulighet for å legge til institusjoner som ikke ligger under skoleverket.
 • Generelle bugfix etter test.

Versjon 2.0.12

Memoria:

 • Ny funksjonalitet for innlevering av Minne uten å skape Minne-bruker.
 • Lagt til skole og klasse felter for minner innlevert av skole-elever
 • Lagt til egen visning i kart for skoler.

Editor:

 • Mulig å skape inputfelt (tekst) som er 60 rader høye.

School:

 • Endret knapper for publisering av elevers minner
 • Lagt til utskriftsknapp på elevsiden for lærere

Versjon 2.0.11

Memoria:

 • Lagt til ny skoleportal funksjonalitet for elever ved skoler.​
 • Modell for Memoria tilpasset for skoler, elever og lærere.

Editor:

 • Innsamlinger kan merkes som skoleinnsamlinger for å benyttes i memoria og skole

School:

 • ​Ny app og portal for lærere.
 • Lærere kan opprette og administrere klasser og elever

Versjon 2.0.4

Memoria:

 • Rettet Tittel og tekst som kom i feil rekkefølge i spørreformular
 • Hele skjemaet for personinformasjon er nå klikkbart i «min side» og i «1-2-3 wizard»
 • Retting av styling (radiobuttons og tekst) på siste steget i «1-2-3 wizard»
 • Søkeresultat: Rettet feil der det ble stående «ingen treff», når søket faktisk produserte treff
 • Rettet feil ved redigering av minner der anonym signering ikke kunne redigeres
 • Rettet feil ved redigering av et minnes coordinate
 • Rettet feil der man noen ganger kunne oppleve feil tekst på publiseringsstatus ved innlevering av minne.

Versjon 2.0.3

Memoria:

 • Rettet feil i videoavspilling i Chrome og Internet Explorer
 • Ny kartvisning under https://minner.no/map . Kartpunkter er nå gruppert, og man har mulighet for terrengvisning. Punkter som har det samme koordinatet vises hver for seg.
 • Rettet statustekst ved innlevering av minner

​Editor:

 • Rettet feil ved import/eksport av WYZIWYG felter
 • ​Rettet feil ved opplasting av enkelte typer bilder.

Versjon 2.0.2-24

​Memoria:

 • Mulighet for Youtube og Souncloud embed via topic items.
 • Innlevering av responses med anonym innsender ikke lenger mulig.
 • Skjema for redigering av personopplysninger er lagt til under "min side".
 • Redigeringsside for innsendte minner under "min side" er endret. Knapper for publiseringsstatus og vilkår er fjernet. All redigering av minner er flyttet til 1-2-3 wizard.
 • Gammelt skjema for redigering av innleverte minner er fjernet. Redigering av minner blir nå gjort via 1-2-3 wizard.
 • Alle nye minner får lisens CC-by (Lisensvalg fjernet for minner). Gamle minner beholder lisensen de ble opprettet med.
 • Forhåndsvisning av minner ved opprettelse av nye minner er flyttet fram til siste steg før innlevering.
 • All håndtering (visning/redigering) av topic items/spørsmål blir nå gjort via directives.
 • Ny side for visning av versjonslogg.
 • Tasks for uglify og bablify er fjernet.
 • 1-2-3 wizard:
 •  Innskriving av epostadresse, anonymitet og navn er fjernet fra steg1 i wizard.
 • Wizard for innlevering av minner er lik uansett om man er pålogget eller ikke.
 • Wizard for innlevering er lik for collectors og users.
 • Påminnelse om manglende epostadresse mellom hvert steg i wizard fjernet.
 • Siste steg i wizard er nytt (grensesnitt og utseende). Personopplysninger tas fra brukerkontoen og legges automatisk til. Kan redigeres før innlevering.
 • Modal for personopplysninger ved trykk på "send inn" knapp er fjernet. Avsluttende modal ber kun om å bekrefte vilkår for topic.
 • Minner kan ikke lenger få status "saved" etter siste steg i 1-2-3 wizard. Kun mulig med status published eller submitted.


Editor:

 • Import/eksport av responses: Nye felter som nå kan importeres/eksporteres.
  •  Image-metadata (fotograf, description, license)​
  • Coordinates
  • Youtube/souncloud lenker
  • Published status
  • Published date
 • Fikset import av +200 bilder i en importtask.
 • ​Bugfix meddeler/contributor import:  Nå mulig å importere epostadresser for contributor/meddeler.
 • Lagt til ny topic-item (Souncloud/Youtube).

Versjon 2.0.2.-0


​Memoria:

 • Rettelser i user API
 • Museets navn vises på preview av innsamlede minner
 • Alle spørsmål i Memoria blir behandlet som om de skulle hatt meta= narrative:true
 • Topic.summary feltet (sammenfatning) i «innsamlingens side» er fjernet fra visning i brukerportal.
 • Rettet repetisjoner av informasjon i facebook delinger av Minne topic og response.
 • Redigerbar hjelpetekst lagt til i søkefelt. Inneholder mulighet for visning av antall minner i hjelpetekst.

​Editor:

 • Narrative:true er ikke lenger nødvendig ved oppretting av spørsmål.
 • Nye innsamlinger får defaultverdi Layout=2 og Arkivkode=05d