Minne

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

Om Minne

Minne er en teknisk plattform for å samle inn og håndtere innsamlede data og historier. Det langsiktige og overgripende strategiske målet er å gjøre Minne til en generell plattform for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av immateriell kulturarv. Den skal kunne benyttes for å bygge løsninger for museer og andre kulturarvsinstitusjoner både i Sverige og Norge.

Om utviklingsprosjektet

Prosjektet startet i 2015 og ble til å begynne med finansiert av Nordiska museet, som sammen med KulturIT driver utviklingen. Det svenske webgrensesnittet minnen.se ble lansert i mai 2015. Våren 2016 ble samarbeidet utvidet med Stiftelsen Norsk Folkemuseum og tilsvarende norsk webgrensesnitt minner.no ble lansert høsten 2016. Den videre utviklingen med utvidet funksjonalitet gjøres i fellesskap.