Minner 2019

Mange museer er på vei inn i Minner. Vi legger til rette for dette og sørger for at det er tydelig hvem som står bak de ulike innsamlingsprosjektene.

Prioriteringer første halvår

Utviklingen av Minner vil i stor grad styres av det som skjer i prosjektet Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon. Prosjektet er støttet av er lagt opp med jevnlige møter, der erfaringer fra deltakerne gir grunnlag for videre utvikling. I første omgang vil vi legge bedre til rette for at mange institusjoner skal bruke Minner, gjøre det tydelig hvem som står bak de ulike innsamlingsprosjektene og gjøre det enklere for alle dem som vil dele sine historier. 

Finn ut mer om prosjektet via lenken under.

Prioriteringer andre halvår

For å gi flere får tilgang til materialet som samles inn, skal minnene kunne publiseres til DigitaltMuseum. Det knytter Minner tettere til andre deler av eKultur, og dermed museenes øvrige samlinger. Minnene kan plassers i tidslinjer eller på kart, og de blir i tillegg tilgjengelige for videre bruk via API-et på DigitaltMuseum.

Minner skal også kunne håndtere data samlet inn på andre plattformer. Vi skal gjøre forbedringer av APIet slik at man kan importere materiale fra andre systemer. 

Følg med på det som skjer i MInne