Museene forteller / Museerna berättar

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.
«Museene forteller/Museer berättar» gir muligheten for museumsansatte å dele deres kunnskap og erfaringer med eKulturløsningene. Dette gir innsikt i det daglige arbeidet rundt løsningene.

Ragni Engstrøm Nilsen fra Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) forteller om nomenklatur i KulturNav.

Marie Fongaard Seim fra Norsk Folkemuseum forteller om bruk av digitale verktøy i utstillingen TIDSROM 1600-1914.

Jörgen Löwenfeldt från Nordiska museet berättar om användning av Minnen.se

Dag Andreassen fra Norsk Teknisk Museum forteller om hvordan han bruker artikkeleditoren i DigitaltMuseum

Johanna Forsberg och Hanna Berndalen från Statens Försvarshistoriska museer berättar om "Farliga föremål" projektet.

  •  (Foto/Photo)

Om du ønsker å fortelle om ditt arbeid med eKulturløsningene ta kontakt med Anissa L. Naguib-Eriksen via e-post: post@kulturit.org

Om du vill berätta för oss om ditt arbete med eKultur-lösningarna, kontakta Anissa L. Naguib-Eriksen via e-post: post@kulturit.org