Nyheter i DigitaltMuseum

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd på DigitaltMuseum. Les om nye samlinger, ny funksjonalitet og gode eksempler på bruk av museenes felles formidlingskanal for samlingene.

Fjerde kvartal 2019

Ny løsning for dashboardtilgang til eKultur-tjenester, forum, meldinger og statistikk ble presentert på eKultur-seminaret tidligere i høst. En første versjon av løsningen vil bli lansert i begynnelsen av 2020 og vil inneholde tilgang til besøksstatistikk, ny forumløsning og en ny meldingsboks. Ved å gå over til Google Analytics vil museene få dypere innsikt i mer detaljert statistikk. Den nye meldingskomponenten vil gjøre det bli mulig å behandle henvendelser fra DigitaltMuseum og forumet i samme innboks. Med ny den nye innloggingsløsningen vil brukere på sikt kunne få tilgang til alle eKultur-løsningene fra samme sted og kunne bytte sømløst mellom disse.

Parallelt med dette arbeidet har vi forbedret deling av søkeresultater til sosiale medier, gjort det mulig å samle mapper, utstillinger og artikler til mapper og en rekke bugfixer. I tiden fram til jul vil vi forbedre søkeresultatlinjen som gjør det mulig å bla mellom objekter fra et søk, samt lansere nye redaksjonelle temabaserte forsider på DigitaltMuseum der museene kan kuratere innganger til innhold på DigitaltMuseum.

Tredje kvartal

Hovedfokuset i utviklingen av DigitaltMuseum den siste tiden har ligget på å skape mer effektive administrasjonsverktøy for museene. Dette vil også vil gi bedre muligheter for innsikt i publikums bruk av løsningen. Ved lansering vil det gi museene tilgang til detaljert besøksstatistikk, behandling av kommentarer og henvendelser, samt redigering av artikler og hjemmesider på DigitaltMuseum - alt fra ett sted. Dette er et ledd i arbeidet med å knytte museenes verktøy i eKultur enda tettere sammen.

Ved å legge om til helt ny plattform for statistikk, gir det også muligheter for at museene selv kan få mer detaljert innsikt i besøk og bruk av DigitaltMuseum innenfor en bestemt tidsramme. I tillegg kan man få oversikt over trafikkilder, samt dypere innsikt i innhold og sanntidsvisning av besøk. Eksempler på dette er sammenligning av trafikk innenfor spesifiserte perioder, trafikkilder, dypere innsikt i innhold og sanntidsvisning av besøk.

De nye verktøyene vil bli presentert på eKulturseminaret i oktober.

Det er også innført felt i bildebestillingsskjema for PEPPOL-ID (eFaktura), samt gjort tiltak som sikrer bedre deling av søkeresultater i lenker og på sosiale medier.

Andre kvartal 2019

Publisert 17. juni 2019

Vi jobber for tiden med å implementere støtte for å se og behandle besøksstatistikk, kommentarer og nøkkelord på objekter i DigitaltMuseum. Alle som har samlinger publisert på DigitaltMuseum vil få tilgang, med samme innlogging som brukes til å administrere museumsiden og artikler på DigitaltMuseum. Dette ferdigstilles i sommer.

Lanserte utviklingstiltak inkluderer forbedring av treffsikkerhet på foreslåtte Wikipedia-artikler fra objekter på DigitaltMuseum, mulighet for å vise kommentarer på lisenser, felt for samtykke av betingelser ved bildebestilling, raskere søk, endringer på lisensfilter- og søk, samt en rekke feilrettinger.

Det er nå publisert 130 artikler på DigitaltMuseum, fordelt på de 140 institusjonene som har bedt om å få tilgang. Dette bidrar til redaksjonelt innhold av høy kvalitet som beriker DigitaltMuseum som formidlingsplattform. Se https://digitaltmuseum.org/search/?aq=type:%22article%22 for en oversikt over alle artiklene.

Første kvartal 2019

Publisert 29. mars 2019

Etter lanseringen av den nye hjemmeside- og artikkeleditoren har vi jobbet med å sikre stabilitet, feilrettinger og videreutvikling av funksjonalitet knyttet til denne. Et resultat av dette er at forsidene på DigitaltMuseum.no og .se nå er redigerbare slik at det er mulig å gjøre redaksjonelle uttrekk av innhold. Samtidig har vi også implementert støtte for å vise upubliserte artikler og samlinger slik at innloggede brukere kan se disse på DigitaltMuseum før de publiseres offentlig. For en oversikt over alle endringer henvises det til endringsloggen. Øvrige utviklingstiltak inkluderer støtte for HD-kvalitet på video i alle nettlesere, mulighet for å søke i feltene «teknikk» og «klassifikasjon» i avansert søk og implementering av «territorium» som et hierarki i stedsfiltreringen. Det er også gjennomført en brukerundersøkelse på DigitaltMuseum i regi av Handelshøyskolen BI.

KulturIT er i dialog med Kulturrådet om leveranse av museumsdata til Europeana. Norvegiana skal etter hvert tas ned og DigitaltMuseum blir ny vei for museenes data ut til Europeana.