Nyheter i DigitaltMuseum 2020

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd på DigitaltMuseum. Les om nye samlinger, ny funksjonalitet og gode eksempler på bruk av museenes felles formidlingskanal for samlingene.

Andre kvartal

Publisert 22. juni 2020

Vi fortsetter prosessen med å flytte alle museer fra gammel DigitaltMuseum admin-løsning til den nye. Alle museer som ønsker å hente ut statistikk får nå tilgang til den nye tjenesteportalen som er å finne på https://portal.ekultur.org. 

Tjenesteportalen inneholder også en detaljert statistikkapplikasjon. Applikasjonen er en bestilling fra Kulturrådet og inngår i prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» og gir tilgang til grafer og oppsummering med tall for: 

  • Besøk til en, flere eller alle samlinger på DigitaltMuseum 

  • Oversikt over registrerte objekter i Primus-samlingene for hver eier 

  • Oversikt over antall publiserte objekter på DigitaltMuseum for hver eier 
      

Museene kan selv godkjenne deling av statistikk til Kulturrådet ved hjelp av en innstilling i tjenesteportalen. Applikasjonen sendes i disse dager til testing og inkluderer tall fra samtlige eiermuseer i KulturIT etter museenes samtykke. 

Vi har sett en økende interesse og bruk av DigitaltMuseum både fra museene og publikum under Coronapandemien med en vekst i besøk på 43% på .no og 75% på .se i perioden 15.3 – 15.5 i 2020 sammenlignet med fjoråret. Vi har gjennomført webinarer om bruk av artikkel- og forsideeditoren med mer enn 150 deltakere i Norge og Sverige. Det er derfor gledelig å se at vi nå har mer enn 500 publiserte artikler til DigitaltMuseum.  

Domene 

15.3.19-15.5.19 

15.3.20-15.5.20 

  

.no 

610 971 

874 706 

43,17 % 

.se 

340 463 

596 326 

75,15 % 

.org 

87 683 

133 587 

52,35 % 

  

På bakgrunn av den økende interessen for artikler på DigitaltMuseum, vil vi nå prioritere å fortsette arbeidet med å implementere editoren i tjenesteportalen samtidig som vil tilfører ny og etterspurt funksjonalitet, som f. eks mulighet til å legge til stikkord på artikler og lenker mellom objektsider og objekter som er brukt i artikler. Dette arbeidet pågår nå. 

Vi er stolte av å kunne si at DigitaltMuseum nå støtter bildedelingsformatet IIIF. Også dette prosjektet er en del av «Videreutvikling eKultur 2019-2021». Tjenesten leser bilder fra DMS (eKulturs felles mediaserver) ved hjelp av IIIF Image API. Vi har også satt opp en tjeneste som genererer IIIF Presentation manifests som gjør det mulig for brukere av DigitaltMuseum å bla i store samlinger av bilder i f. eks enkeltobjekter, mapper eller utstillinger. Tjenesten har fått betydelig forbedret ytelse og vi implementerer støtte for å vise presentasjonene med en ny viewer i DigitaltMuseum i disse dager. For mapper og utstillinger som inneholder objekter med flere bilder, vil publikum få valgmuligheten om å åpne bildevieweren med IIIF-støtte i den nye “galleri”-visningsformen.  

Ved hjelp av tjenesten IIIF Presentation manifests vil også tredjeparter kunne dra nytte av bildene på DigitaltMuseum i sine prosjekter. Vi ser imidlertid at dette medfører høy kost med tanke på ytelse og ressurser. Vi ønsker derfor i første omgang å tilknytte oss piloter som vil kunne bidra med å bruke og teste tjenesten. Dette vil gi oss nødvendig erfaring til å kunne avgjøre hvordan vi kan tilby eksterne aktører tilgang til dette i større skala. 

Første kvartal

Publisert 3. april 2020

En ny tjenesteportal for eKultur-løsningene blir nå testet av noen museer. Løsningen gir tilgang til et oversiktspanel med utvalgte nøkkeltall for besøksstatistikk, henvendelser og kommentarer og mulighet til å vise datautvalg fra enkeltmuseer og konsoliderte enheter en har tilgang til. Det finnes også en egen applikasjon for tilgang til mer detaljert statistikk for DigitaltMuseum. Vi gjør oppmerksom på at statistikktall nå hentes fra Google Analytics og at det derfor vil være avvik fra tidligere tall. 

Med dette utviklingsarbeidet kommer også en egen applikasjon med publiseringsstatistikk fra Primus til DigitaltMuseum som vil kunne gjøre det mulig å dele rapportering direkte med Kulturrådet, samt at gammel forumløsning nå er erstattet med ny plattform. Forumet er tilgjengelig på https://forum.ekultur.org.  

Dersom du ønsker tilgang til denne nye tjenesten nå, kan du sende en e-post til support@kulturit.no. Vi vil gradvis flytte alle fra den gamle DM admin-tjenesten over til ny løsning. Med den nye tjenesteportalen vil brukere på sikt kunne få tilgang til alle eKultur-løsningene fra samme sted og kunne bytte sømløst mellom disse. 

I DigitaltMuseum finnes nå søkesider per objekttype. Dette gir publikum mulighet til å gjøre søk innenfor spesifikke objekttyper, f. eks innenfor fotografier eller gjenstander. Samtidig er sidene mulig å redigere i artikkeleditoren slik at museer som ønsker tilgang kan administrere disse sidene. Se https://digitaltmuseum.no/objekttyper for en oversikt over alle objekttypesidene.  

I tillegg er det gjort en rekke bugfixer, blant annet rettinger i forbindelse feil på operatorsøk, ny og forbedret logikk bak søkekonktekst som gjør det mulig å bla mellom objekter i et søkeresultat i en menylinje øverst på siden samt diverse rettinger i artikkeleditoren. 

I tiden fremover vil vi jobbe videre med ny funksjonalitet i DigitaltMuseums editor som vil gi muligheter for å organisere innhold både i admin og på DigitaltMuseum.