Nyheter i DigitaltMuseum

Forbedret søk

Med DigitaltMuseum versjon 4.1 har vi innført et nytt grensesnitt for avansert søk, mulighet for å bruke syntaks for å begrense søket, mulighet for å begrense søket også til type, samt filtreringsmuligheter på søkeresultatsiden. Du kan nå endre søket ved å skru av og på filtre og fasetter. 

Forside- og artikkeleditor

Med forsideeditoren introduserer vi et verktøy som gir økt redaksjonell kontroll over egen museumsside. Museene vil selv kunne bytte ut de faste bilde- og tekstelementene. Med dette verktøyet kommer også en ny DigitaltMuseum-modul som gjør det mulig å sette sammen uttrekk av enkeltobjekter eller avanserte søk fra samlingene. Dette vil gi museene større muligheter for identitetsbygging og utvalg av innhold fra samlingen som presenteres på egen museumsside.

Samtidig introduserer vi også artikkeleditoren. Den vil gjøre det mulig å kombinere egne bilder og tekster med innhold fra DigitaltMuseum satt sammen til redaksjonelle tekster som blir egne objekter på DigitaltMuseum.

Er du interessert i å bidra med testing kan du ta kontakt med support@kulturit.no for å få tilgang.

Endringslogg

Følg med på endringsloggen på DigitaltMuseum for å holde deg oppdatert. Her er et utdrag fra øvrige utviklingstiltak seneste halvår:

  • Det er nå mulig å vise 3D-modeller fra Sketchfab til et objekt på DigitaltMuseum via Primus. Vennligst se dokumentasjonen for nærmere beskrivelse
  • Ny bildevisning av objekter i søkeresultat. Denne visningsformen fokuserer utelukkende på bilder og viser ingen metadata
  • Visning av publisert- og oppdatertdato på objekter
  • Permantente identifikatorer - URLer på DigitaltMuseum er nå persistente
  • Konstruksjoner hentes fra KulturNav