Nyheter i DigitaltMuseum

Förbättrat sök

Med DigitaltMuseum version 4.1 infördes ett nytt gränssnitt för avancerat sök, möjlighet till att använda  syntax för att begränsa sökningen, möjlighet till att begränsa sökningen också till typ, samt filtreringsmöjligheter på sidan för sökresultat. Man kan nu ändra sökningen sätta av och på filter och facetter, så som det har varit möjligt i tidigare versioner av DigitaltMuseum.

Förside- och artikeleditor

Med en editor för museisidan introducerar vi ett verktyg som ger er större redaktionell kontroll över er egen museisida. Museerna kan med den själva byta ut bilder och texter. Med detta verkyg kommer också en ny DigitaltMuseum-modul som gör det möjligt att sätta samman urval av objektposter eller avancerade sökningar från samlingarna. Museerna får med detta större möjligheter att på sin museisida tydliggöra institutionens identitet och de egna samlingarnas innehåll.

Samtidig introducerar vi också artikeleditorn. Med den kan bilder och texter kombineras med innehåll från DigitaltMuseum. Dessa redaktionellt sammansatta artiklar blir sedan egna sökbara objekt på DigitaltMuseum.

Är din organisation intresserad av att bidra med testning kan du ta kontakt support@kulturit.no för att få tillgång.

Ändringslogg

Följ med på ändringsloggen på DigitaltMuseum för att hålla dig uppdaterad. Här följer ett utdrag bland övriga utvecklingsåtgärder det senaste halvåret:

  • Det är nu möjligt att visa 3D-modeller från Sketchfab till ett objekt på DigitaltMuseum via Primus. Vänligen se dokumentationen för närmare beskrivning
  • Ny bildvisning av objekt i sökresultat. Denna visningsform fokuserar uteslutande på bilder och visar inga metadata
  • Visning av publicerings- och uppdateringsdata på objekt
  • Permanenta identifikatorer - URLer på DigitaltMuseum är nu beständiga
  • Konstruktioner hämtas från KulturNav