Nyheter i Kulturio 2020

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i KulturPunkt. Les om ny funksjonalitet, prosjekter og gode eksempler på bruk av KulturPunkt.

Andre kvartal

Publisert 22. juni 2020


Revitaliseringsprosessen av Kulturio-løsningene fortsetter. 

KulturPunkt 

Flere feilrettinger og oppdateringer har blitt rullet ut. Endringene inkluderer forbedring av språkfunksjonalitet, støtte for tekstformatering i tekstblokker, og utbedring av en feil som i noen tilfeller kunne oppstå ved QR-skanning. Det er nå mulig å installere KulturPunkt som en selvstendig applikasjon fra nettlesere på Windows, Mac og Linux. 

Prosjektet «Skattejakt på Bygdøy» er et samarbeidsprosjekt mellom museene på Bygdøy og KulturIT, med mål om å lansere rebusfunksjonalitet som en del av KulturPunkt. Prototyparbeid er i gang, og utviklingen starter tredje kvartal. Prosjektet planlegges sluttført tredje kvartal 2021. 

Kulturio Kiosk 

En betaversjon av nye Kulturio Kiosk testes ut hos utvalgte museer. Løsningen er en videreføring av gamle KulturPunkt Kiosk, med en opprisket layout og ny teknisk plattform. Løsningen vil trinnvis kunne tilbys til flere museer i løpet av tredje kvartal. 

Kulturio Pro 

I Kulturio Pro er det implementert forbedringer innen mediehåndtering, styring av eksterne enheter og innebygde verktøy for vedlikeholdsoperasjoner. Vi vil i løpet av tredje kvartal vil vi kunne gi museene tilgang til en mobilvennlig applikasjon som tilbyr utførelse av enkle operasjoner som restart, reboot og mulighet til å slå av og på eksterne skjermer og projektorer, samt uthenting av enkel bruksstatistikk. Løsningen vil brukes som motor for all digital formidling i de kommende utstillingene «Tidsrom» på Norsk folkemuseum og «Impulser» på Maihaugen. 

Kulturio Admin 

Arbeidet rundt etablering av neste generasjons KulturPunkt Admin fortsetter. Løsningen vil kjøre på en ny teknisk plattform med en mer effektiv og fleksibel datamodell. En betaversjon forventes å være klar i løpet av tredje kvartal. 

Første kvartal

Publisert 3. april 2020

Revitaliseringsprosessen av Kulturio-løsningene fortsetter. Et brukerseminar for Kulturio ble gjennomført i januar. 

KulturPunkt 

Flere oppdateringer og feilrettinger har blitt rullet ut. Endringene inkluderer forbedring av Open Graph-metadata, forbedring av språkfunksjonalitet og oversettelser, utbedring av sorteringsfeil i lister og diverse ytelsesoptimaliseringer.  

Museene på Bygdøy i Oslo har fått bevilget midler fra Kulturrådet til implementering av en skattejaktfunksjon i KulturPunkt. Konkret skal publikum kunne gjennomføre og løse oppgaver knyttet til geografiske punkter. Prosjektet har hatt oppstart i første kvartal, og vil sluttføres tredje kvartal 2021. 

Kulturio Kiosk 

Vi fortsetter arbeidet med implementeringen av neste generasjons KulturPunkt Kiosk, som vil lanseres under navnet Kulturio Kiosk. Vi vil lansere den nye løsningen i beta i løpet av andre kvartal 2020. 

 Kulturio Pro 

Arbeidet rundt etablering av utstillingsløsningen Kulturio Pro fortsetter. Løsningen vil brukes som motor for all digital formidling i den kommende utstillingen «Tidsrom» som åpner på Norsk folkemuseum i juni. 

Kulturio Admin 

Arbeidet rundt etablering av neste generasjons KulturPunkt Admin fortsetter for fullt, og vi tar sikte på lansering av en betaversjon i løpet av andre kvartal 2020.