Nyheter i KulturNav

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i KulturNav. Les om ny funksjonalitet, nye prosjekter og gode eksempler på KulturNav i bruk.

Fjerde kvartal 2019

I løpet av høsten har vi jobbet med å tilpasse KulturNav til etablerte standarder for metadata. Resultatet er tilgjengelig i versjon 1.9.7 som ble lansert i begynnelsen av november.

I denne versjonen er det mulig for dataforvaltere å publisere dataene sine gjennom DCAT-AP (Data Catalog Vocabulary - Application Profile for data portals in Europe), som er en standard for å beskrive datasett og datakataloger.

Vi har også utviklet et forbedret oppsett for søk som gjør det mulig med språkspesifikt søk. Dette gjør at man ser forskjellige søkealternativer og antall treff allerede når du skriver nøkkelordene.

Utviklingen av KulturNav vil fortsette med fire temaer i løpet av 2020: kvalitetsforbedring av informasjon, skriving av API-fase 2, enklere versjonsstyring og bedre plassholdere.

Nye datasett i løpet av fjerde kvartal: 

Tredje kvartal

I tredje kvartal lanseres to versjoner, en i august og en i slutten av september. I juli og august jobbet vi for å gjøre det lettere å sende inn forslag til innholdsforbedringer ved å opprette et nytt forslagspanel. Der kan brukeren foreslå ny informasjon og rettelser.

I panelet kan du også enkelt legge igjen en melding til redaktøren av datasettet med rettelser, tips, kildehenvisninger etc. Det nye panelet åpner også for å gi generelle tilbakemeldinger fra brukeren til utviklerne av KulturNav. Dette gjøres ved å åpne forslagspanelet med rund knapp nederst til høyre på siden.
I løpet av september vil vi forbedre tilpassingen av KulturNavs maskinlesbare data ved å gjøre utvalgte datasett tilgjengelige via DCAT-AP (Data Catalog Vocabulary applikasjonsprofil)- en nettstandard for publisering av åpne datakilder. Vi forbedrer også forbindelsen til andre standarder som schema.org.

Nya dataset:

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) - [https://kulturnav.org/cb53fe8d-a166-4530-9d5b-e97428f68f80]. Datasettet skal kaste lys over norske ut- og arbeidsvandrere, næringsaktører og investorer som vendte blikket mot Afrika under kolonitiden.

Planen videre: 

I løpet av fjerde kvartal vil vi se mer på utvidet styring av eksterne importerte data (plassholdere), og vi vil også utvide mulighetene for andre systemer til å skrive data til KulturNav (skriv API). Vi håper også å kunne jobbe med å utvide forbedringspanelet og få tid til å forbedre KulturNav når det gjelder versjonshistorikk og for å gjøre det lettere å forstå et innleggs redigeringshistorikk.

Andre kvartal 2019

Publisert 17. juni 2019

I løpet av andre kvartal har tre versjoner av KulturNav blitt lansert. Hovedfokuset har vært å gjøre brukergrensesnittet renere, enklere og mer effektivt å bruke. 

Vi har utvidet kontrollfunksjonene i forbedringspanelet og utvidet mulighetene for å knytte en post mot eksterne tjenester som Wikidata.org og Store Norsk Leksikon. Bokmerkene dine har blitt enklere å bruke med en meny som viser merkede poster. Et nytt panel på Min side gjør det lettere å få oversikt over oppgavene dine som redaktør og administrator. Det er knyttet til en nyutviklet e-postvarslingsfunksjon som sender påminnelser dersom noe må gjøres i KulturNav. Varslene går en gang om dagen, eller en gang i uken.

Første kvartal 2019

Publisert 29. mars 2019 

Med ny versjon av KultuNav i mars er vi i mål med første fase av et større arbeid med forbedringer som skal gjøre det enklere å skape bedre og mer standardiserte data i navet.

Vi lanserer funksjon for å skape matchende lenker fra brukerens poster til etablerte systemer som VIAF, GeoNames og Getty AAT nå i mars. I tillegg kommer en ny visning for datasettene: vis bilder og mulighet for å importere termer fra Getty AAT.

I desember 2018 lanserte vi funksjonen Forbedre, som blant annet sjekker om andre systemer har mer informasjon om din post og foreslår forbedringer som brukeren kan ta stilling til.

I oktober 2018 begynte vi å vise mer informasjon om en post. Informasjonen hentes fra Wikipedia, Store norske leksikon og Lokalhistoriewiki. Brukergrensesnitt og navigasjon forenkles fortløpende, blant annet har menyen blitt forbedret og utvidet, samtidig som funksjonsknappene er samlet som en knapperad på siden.